HERA sudjelovala na tribini “Stanje ženskih ljudskih prava u RH danas“

U četvrtak, 26.11.2015. od 12:00 do 14:00, u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, u organizaciji Ženske mreže Hrvatske održana je tribina  „Stanje ženskih ljudskih prava u RH danas“.

Na tribini su članice Ženske mreže Hrvatske otvorile raspravu o stanju ženskih ljudskih prava te primjedbama i preporukama UN Odbora Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), te o novoj Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

O stanju ženskih ljudskih prava  ispred Ženske mreže govorile su: Valentina Andrašek, Adrijana Bego, Sanja Bezbradica, Bojana Genov, Sanja Juras, Mirjana Kučer i Ramiza Memedi, te predstavnice i predstavnici nadležnih državnih institucija.

Moderatorica tribine je bila Biserka Momčinović.

Ženska ljudska prava u RH ugroženasu dominantnim utjecajem crkve koja ženama nameće reproduktivnu ulogu kao jedinu društveno poželjnu i prihvatljivu, propalim konceptom ravnopravnosti spolova i nedostatkom političke volje za stvarnim unaprijeđenjem položaja žena te činjenice da prava žena ne  predstavljaju prioritet politika u RH.

27. i 28.11. održana je i skupština Ženske mreže hrvatske na kojoj se nastavilo raspravljati o pravima i položaju žena u Republici Hrvatskoj. Na tribini i skupštini Ženske mreže sudjelovala je i predstavnica HERE.