Follow up radionica “Izgradnja osnovnih poduzetničkih vještina”

Follow up radionica “Izgradnja osnovnih poduzetničkih vještina” održana je u Zagrebu, 6. 11. 2015. godine.

Sudionice/i su imale priliku podijeliti dosadašnja iskustva u radu i pružanju podrške ženama koje se žele (samo)zaposliti, razgovarati o rekacijama sudionica, sagledati što je bilo dobro, a koje aspekte rada treba unaprijediti. Tema radionice je bila i izgradnja novih vještina i tehnika kojima sudionice i njihove organizacije mogu  unaprijediti svoj rad u pružanju socijalnih usluga.

Radionice su provedene u okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada. Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” i ima za cilj osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji i Krapinsko-zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinanciranja.