EUROPSKE MOGUĆNOSTI ZA RURALNE ŽENE na 21. ZAGORSKOM GOSPODARSKOM ZBORU

Projekt “Europske mogućnosti za ruralne žene” provode CESI, K zona, Radio Kaj i Udruga žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko – križevačkoj županiji. Cilj nam je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt financira Europska unija u okviru IPA INFO 2012 programa.

Na 21. Zagorskom gospodarskom zboru članice tima imale su priliku dodatno promovirati projekt i informirati sudionice Zbora o mogućnostima sudjelovanja u projektnim aktivnostima. Pokrovitelj događaja je Ministarstvo gospodarstva, a operativni organizator Radio Kaj.

U okviru projekta ćemo tijekom listopada i studenog 2013. godine održati tri informativna seminara, po jedan u svakoj županiji, u suradnji s lokalnim vlastima, institucijama i inicijativama. Seminarima namjeravamo obuhvatiti ukupno 100 sudionica koje će biti informirane o mogućnostima sudjelovanja u projektu, nakon čega će biti provedena uža selekcija kandidatkinja koje će ući u program. Na dvodnevnom treningu će sudjelovati 15 – 20 žena koje pokazuju interes i mogućnosti za razvijanje inovativnih projekata te su motivirane za učenje o procesima prijave, pripreme i vođenja projekata.


Prema podacima iz 2008. godine u Hrvatskoj je svega 28% žena vlasnica poljoprivrednog gospodarstava, a od sveukupnog broja upisanih hektara obradivih poljoprivrednih površina 18% je u vlasništvu žena.
Unatoč naporima poduzetim na Europskoj razini mnogi problemi koji se tiču ravnopravnosti muškaraca i žena u ruralnim područjima još nisu riješeni: žene su manje uključene u procese odlučivanja i ruralni razvoj, te u manjoj mjeri koriste sredstva iz strukturnih fondova. U RH donositelji odluka i tijela odgovorna za ruralni razvoj tek trebaju provesti analize i procjene opasnosti od spomenutih trendova te shodno tome kreirati rodno osjetljive politike i akcije.