Održani sastanci u sklopu projekata financiranih od strane Grada Križevaca za 2016.g

U petak 15.07. u  “HERI” su održana dva partnerska sastanka. Prvi partnerski sastanak održan je u sklopu projekta “Zajedno za mlade” kojeg provodi HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te udrugom K.V.A.R.K. 

Ciljevi projekta Zajedno za mlade su: 

  • prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladih te stvaranje nulte tolerancije na nasilje
  •   doprinijeti razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici kroz unaprjeđenje suradnje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa prevencije i sprječavanja nasilja 
  • poticanje mladih da se aktivno uključe u rješavanje problema koji se njih tiču
  •  informiranje javnosti o problemima mladih vezano uz nasilje u vezama 
Drugi partnerski sastanak održan je u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja” kojeg provodi “HERA”  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je usmjeren na umrežavanje, pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja te javno zagovaranje za pozitivne društvene promjene i edukaciju šire javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ciljevi projekta su:  unaprjeđenje savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja, uspostavljanje suradnje i partnerstvo sa institucionalnim pružateljem usluga te osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja.
 
U ponedjeljak 18.07. održan je partnerski sastanak po projektu  “Sve za mame” kojeg također provodi “HERA” u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te Udrugom “VRTULJAK”. Ciljevi projekta su: Pružanje pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti  kroz edukativne grupe podrške i individualna savjetovanja u Savjetolalištu za maloljetne i mlade majke, umrežavanje organizacija civilnoga društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga te osnaživanje organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga u zajednici.
Projekti su financirani od strane Grada Križevci.