Nastavak edukacije policijskih službenika/ca

U ponedjeljak 09.05.2016.g. u PU Koprivničko-križevačkoj održana je 4  edukacija policijskih službenika/ca od strane udruge HERA.

Cilj edukacije je unaprjeđenje podrške žrtvama i upute o njihovim pravima od kako bi se poboljšala informiranost žrtve,  a sve u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU.

Udruga HERA  pruža stručnu pomoć žrtvama nasilja, organizira i sudjeluje u raznim edukacijama, te se bavi izdavanjem informativnih letaka i brošura. Udruga Hera je jedna od organizacija kojoj se mogu obratiti žrtve nasilja  na području Kc-kž županije – SOS telefon 24 sata: 711 077, a čiji podaci se nalaze na  Obrascu obavijesti žrtvama kaznenih djela.

Edukaciju su održale Marina Švagelj Jažić, dipl.kriminalistica, voditeljica projekata i programa u Heri na temu “Psihološki aspekti žrtve” te Sanela Štubelj, psihologinja i voditeljica savjetovališta za žrtve nasilja na temu “Mentalna zaštita profesionalaca”.   U interakciji s policijskim službenicima/ama prorađene su faze u razgovoru sa žrtvom nasilja, zakonodavni okvir u zaštiti žrtava, osnovni principi rada na SOS telefonu za žene koje su preživjele neki od oblika nasilja, razlozi zbog kojih žrtve obiteljskog nasilja najčešće ne prijavljuju i ne žele napustiti svoje zlostavljače,  prepoznavanje stresa, uzroci nastanka stresa, simptomi i posljedice nagomilanog stresa, vrste suočavanja sa stresom.

Tijekom  godine, u sklopu mjesečnog dopunskog stručnog usavršavanja nastaviti će se kontinuirana edukacija policijskih službenika/ca na temu „Pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela“ .