Udruga HERA

Vijesti

Centar za podršku i razvoj civilnoga društva “Delfin” Pakrac organizirao je dvodnevni sastanak organizacija civilnoga društva u Lipiku od 21. – 23. rujna.  Svrha sastanka je bila razmjena iskustava i primjera dobrih/loših praksi ženskih organizacija civlnoga društva koje rade sa ženama žrtvama svih oblika rodno utemeljenog nasilja. Dio sastanka bio je posvećen radu Mreže PETRA na kojem se raspravljalo o problematici trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na sastanku su sudjelovale predstavnice Autonomne ženske kuće Zagreb, Centra za žene žrtve rata Rosa, Ženske sobe Zagreb, Domine Split, Ženske grupe Split, Udruge žena Vukovar, “Delfina” Pakrac, Ženska sekcija SDF-a, NIT Korenica i udruge “HERA” Križevci.  Sastanak je održan u okviru projekta Idemo na kavu – razgovor o ženskim  pravima kojeg provodi “Delfin” Pakrac uz financijsku podršku  Mediterranean Women’s Funda.