Dani otvorenih vrata Udruga 2014

 

 

 

 

 

 

 

Udruga HERA i ove godine uključila se u obilježavanje Dana otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i građankama te široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

Svoja vrata  širom Hrvatske otvorit će preko 400 udruga od 05. do 07. lipnja kako bi  građanima i građankama približili svoje programe i aktivnosti.

Udruga HERA otvara svoja vrata 06. lipnja u vremenu od 10 – 15 sati, posjetiti nas možete u uredu  I.Z.Dijankovečkoga 5, Križevci, informacije o radu udruge, programima i projektima možete dobiti i na telefon 048  271 335 , a o problematici nasilja nad ženama   na SOS telefon 048 711 077.