Novosti

Poziv na besplatni Krav Maga trening samoobrane za žene

Pozivamo sve zainteresirane žene sa područja Grada Križevaca da se prijave na besplatni trening Krav Mage, sustav samoobrane s jedinstvenim i logičnim pristupom. Zbog širokog spektra tema koje obuhvaća, Krav Maga pruža alate za neutralizaciju stresnih situacija od poslovnog i privatnog života, sve do rješenja mogućih konflikata. Neke od važnijih značajki Krav Mage su jedinstvena pedagogija, metodologija i način obuke.

Trening će se organizirati subotama  kroz mjesec travanj i svibanj.

Rok za prijavu: 29.04.2022. godine

Kako se prijaviti: putem e-maila: info@udruga-hera.info ili na broj telefona 271 335

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” kojeg provodi Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Grada Križevaca.

 

Poziv na edukaciju Preduvjeti za uspješan pomagački rad i utvrđivanje teškoća

Poziv na edukaciju za jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija i organizacija civilnoga društva:

PREDUVJETI ZA USPJEŠAN POMAGAČKI RAD I UTVRĐIVANJE TEŠKOĆA 

Predavačice:

– Stvaranje sigurnog prostora za opravak nakon traume

Ella Selak Bagarić, klinička psihologinja, voditeljica Centra za zdravlje mladih

– Što je potrebno djeci nakon stresnih i traumatskih događaja?

Tea Brezinšćak, klinička psihologinja, Centar za zdravlje mladih 

Ponedjeljak, 25.04.2022.godine u prostoru Gradske knjižnice “Franjo Marković“ Križevci

od 11,00 do 14,00  sati

Trg Svetog Florijana 14, Križevci

Edukacija je prijavljena  Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori za bodovanje.

Edukacija je sastavni dio aktivnosti projekta „NISI SAMA-unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja“ kojeg provodi udruga ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Gradom Križevci  uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji  i socijalne politike.

Poziv na Izložbu #JutrosSamStala

Udruga “HERA“ Križevci u sklopu kampanje #JutrosSamStala organizira Izložbu kojoj je cilj osvijestiti javnost o svakodnevnom neplaćenom kućanskom radu koji se smatra „ženskim“.

Izložba će se održati dana 22.04.2022. ( petak) na Trgu Antuna Nemčića. U slučaju vremenskih nepogoda, izložba će biti postavljena u atriju Likovne galerije Grada Križevci. Predviđeno vrijeme trajanja izložbe je od 10:00 do 15:00 sati te Vas ovim putem pozivamo na istu.

Izložba je putujućeg karaktera te je dosad bila postavljena u Rijeci, Poreču, Splitu i Zadru. Na izložbi će biti prikazane autentične priče koje su prikupljene kroz kampanju #JutrosSamStala .

Kampanja je dio projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, čija je nositeljica udruga B.a.B.e., a partneri su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85% u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).

Sudjelovanje na okruglom stolu u Pakracu o zaštiti prava civilnih žrtava Domovinskog rata uključujući žrtve seksualnog nasilja

13.travnja 2022.godine sudjelovale smo u Pakracu na okruglom stolu o zaštiti prava civilnih žrtava Domovinskog rata uključujući žrtve seksualnog nasilja. Cilj okruglog stola bio je informirati lokalnu zajednicu o sadržaju zakona relevantnih za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata koji su propisani Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu te zakonom o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata.

Okrugli stol u Pakracu zajednički su organizirali Centar za žene žrtve rata ROSA i Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca. U radu Okruglog stola u Pakracu uz Vesnu Teršelić iz Documente sudjelovali su saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić, zamjenica pakračke gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, zamjenik županice Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović, predstavnici Policijske uprave Požeško-slavonske županije i Policijske postaje Pakrac, predstavnice Centra za žene žrtve rata, predstavnici pakračke Osnovne škole, Centra za socijalnu skrb, Lokalne akcijske grupe, lipičke Razvojne agencije, Udruge HERA iz Križevaca te stručni suradnici i volonteri pakračkog Delfina.

Sudjelovanje u Požegi na okruglom stolu „Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela“

U organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva  „DELFIN“ Pakrac 12.04.2022.godine održan je u Požegi u Gradskoj knjižnici okrugli stol „Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela“. Sudjelovali su policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske, predstavnici Centra za socijalnu skrb, Obiteljskog centara, Općinskog državnog odvjetništva u Požegi, Prekršajnog odjela Općinskog suda u Požegi, Udruge slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije, Udruge HERA Križevci, Ženska soba-Centar za seksualna prava, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima-Nacionalni pozivni centar, Udruge Humanum i volonteri.
U vezi s temom okrugloga stola prisutnima su se obratili Nikica Herman Vidmar iz Ministarstva pravosuđa i uprave, Ana Jedličko iz Ravnateljstva policije, Marina Švegelj Jažić iz Udruge “HERA” Križevci, Nives Jozić Kvastek iz Ženske sobe-Centar za seksualna prava, Mateja Meštrović iz Nacionalnog pozivnog centar i Goran Matijević iz Policijske uprave Požeško-slavonske.
Tijekom zajedničkog rada naglašeno je da su u većini slučajeva žrtve žene, te je objašnjeno kako se pokreće postupak zaštite, kako žrtve nasilja mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu i na psihološku pomoć, te koristiti pravo žrtve na pratnju osobe od povjerenja tijekom cijelog kaznenog postupka. Nadalje je naglašeno kako se žrtve i svjedoci mogu obratiti i anonimno na besplatni broj 116 006 Nacionalnog pozivnog centra. Na kraju je istaknuto kako se samo zajedničkim naporima i proaktivnim pristupom svih dionika sustava podrške može napraviti kvalitetan pomak u radu s krajnjim korisnicima-žrtvama kaznenih djela.