Novosti

Ženska prava – Zašto su važna

Ženska prava podrazumijevaju pravne, ideološke, filozofske, i političke koncepte prema kojima svako ljudsko biće ženskog spola samim činom rođenja, bez obzira na porijeklo ili državljanstvo, stiče određen broj neotuđivih prava, a koje se sadržajem razlikuju od šireg koncepta ljudskih prava.

Kroz povijest je pokazano kako je ženski rod bio izložen strašnim zločinima, jedan od poznatih primjera masovnog zlostavljanja žena je i tzv. lov na vještice kada su ubijene na tisuće žena.

Prije žene nisu imale ni pravo glasa. Što se tiče naših prostora, žene su u Jugoslaviji ostvarile pravo glasa 11.08.1945, dok su, primjerice, u Saudijskoj Arabiji ostvarile isto pravo tek 2015.godine. Isto tako, u Saudijskoj Arabiji je ženama tek 2018. godine dozvoljeno samostalno polaganje vozačkog ispita kao i samostalna upotreba i vožnja prijevoznim sredstvima.

Često se pitamo zašto je trebalo toliko dugo vremena da se uopće pokrenu pitanja samih ženskih prava.

Kada gledamo i današnje stanje u našem društvu, vidimo kako su i danas žene na našim prostorima smatrane kao „zasebna vrsta”. I danas imamo podjelu poslova na „muške” i „ženske” poslove. Još uvijek većinom žene idu na porodiljne dopuste, brinu se o djeci, većinom žene idu i na školske roditeljske sastanke. Briga o djeci je i danas smatrana tipičnim „ženskim” poslom. Isto tako, kućanski poslovi su „ženska” briga, tako da kuhanje, peglanje, čišćenje, obavljaju većinom žene, te jako mali postotak muškaraca im u tome pomaže. Tako da, i danas, žena koja ima i redovit posao, nakon 8 sati istoga, vraća se kući gdje se njezino radno vrijeme nastavlja, gdje i dalje radi. Najgore od svega je to što za taj rad kod kuće često ne dobije ikakva priznanja ili zahvalnost. U našem društvu se još uvijek podrazumijeva da je žena na raspolaganju u svako doba dana.

Uz sve to, u zadnje vrijeme se na našim prostorima ženama počela nametati zabrana prava na izbor, gdje određeni ljudi nameću svoje religijske stavove te na taj način žele ustrašiti i žene opet dovesti na razinu manje vrijednih ljudskih bića koja su bez prava na samostalni izbor. Ako se primjerice žena odluči na abortus, iz ovog ili onog razloga, biti će proglašena ubojicom i maltretirana od strane tih istih ljudi.

Nažalost, borba protiv omalovažavanja žena i ženskih prava i dalje traje, i jako sporo se vide pomaci.

Ostaje nam samo da se borimo, i da se svatko od nas uključi u tu borbu, već od školskih dana kako bismo imali bolju budućnost gdje će žene stvarno biti ravnopravne muškarcima.

Gimnazijalka Maturantica

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja! kojeg  provodi udruga “HERA“ Križevci u partnerstvu s Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar, a podržan je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Održan 2. partnerski sastanak u okviru projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”.

Dana 31. ožujka 2021. godine održan je 2. partnerski sastanak u okviru projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”. Ovim projektom se kroz višeetapna znanstvena istraživanja utvrđuje trenutno stanje u području usklađivanja privatne i poslovne svakodnevice žena i muškaraca u Republici Hrvatskoj s ciljem predlaganja na konkretnim podacima utemeljenih javnih politika za usklađivanje tih dviju sfera života, promovirajući suradnju i izgradnju tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te multisektorske socijalne dijaloge u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda i proračuna Republike Hrvatske, a posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Trenutne mogućnosti usklađivanja privatne i poslovne svakodnevice žena i muškaraca u Hrvatskoj opterećene su brojnim suprotnostima. Uz nezaposlenost i iseljavanje, iznenadnu epidemiju i diskriminaciju žena u poslovnoj sferi, tu je i kulturološki uvjetovana nejednaka raspodjela obiteljskih i kućanskih poslova i sustava odmora (dopusta) namijenjenih skrbi za djecu, pri čemu valja istaknuti i  veliku razliku od gotovo dvije tisuće HRK u iznosu novčane pomoći za novorođenčad i broj djece u obitelji između različitih županija.

Izostanak mjera i aktivnosti za usklađivanje privatnog i poslovnog života vidljiv je u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova RH 2011.-2015., gdje ta tema više nije bila među 7 ključnih područja djelovanja, a u prethodnoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova RH 2007.-2010. bila je jasno definirana aktivnost: jačati i promicati mjere koje omogućavaju usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena. Rješavanje spomenutih problema zahtijeva promjenu zakonskih okvira, progresivne javne politike te kontinuirani socijalni dijalog između pojedinaca/ki, udruga civilnog društva, znanstvenih institucija te nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti.

Na partnerskom sastanku raspravile su se nadolazeće partnerske i mrežne aktivnosti vezane za širenje buduće tematske mreže te uspješnu realizaciju projekta, a posebno smo sretni/e da možemo najaviti skorašnju organizaciju javnog događanja tijekom kojeg ćemo prezentirati projekt i partnere te ukratko iznijeti trenutno stanje u ovom području u Republici Hrvatskoj.

Udruga ”HERA” Križevci održala predavanje za učenike/ice Srednje gospodarske škole Križevci

 

Križevci, 15. 03. 2021. g. udruga “HERA“ Križevci održala je predavanje „Prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima učenicima/ama“ 1.m i 3.g Srednje gospodarske škole Križevci te je na predavanju prisustvovao nastavnik Zoran Vrhovec, mag. ing. agr.

Projektom Za VEZe BEZ nasilja! želimo doprinijeti učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima te stvaranju nulte tolerancije na nasilje. Projekt traje i provodi ga udruga “HERA“ Križevci u partnerstvu s Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar,  a podržan je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U okviru projekta mladi će steći kompetencije koje im omogućavaju sudjelovanje u građanskom životu, a one uključuju prihvaćanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost, prihvaćanje jednakopravnosti muškaraca i žena, sposobnost pokazivanja solidarnosti iskazivanjem interesa za rješavanje problema koji pogađaju lokalnu i širu zajednicu te spremnost reagiranja na protudruštveno ponašanje.

 

 

Cilj:

 • Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladih te stvaranje nulte tolerancije na nasilje.
 • Unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa koji se bave  prevencijom i sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih.

 

Specifični  ciljevi:

 • Unaprijediti znanje mladih o nasilju u vezama te vještine potrebne za uspostavljanje kvalitetnih veza
 • Pružiti dodatnu podršku mladima s teškoćama i mladima neprihvatljivog ponašanja kroz direktan rad i online savjetovanje
 • Pružiti podršku, savjete i informacije mladima u nasilnim vezama putem web stranice, društvenih mreža
 • Poticanje mladih da se aktivno uključe u rješavanje problema koji se njih tiču te jačanje vršnjačke podrške protiv nasilja u partnerskim vezama mladih
 • Unaprijediti suradnju s institucijama na način koji omogućava razmjenu iskustava i informacija, te osigurava međusobnu podršku

 

 

 

Poziv za volontiranje na SOS liniji za žene žrtve nasilja

Pozivamo sve zainteresirane osobe da se prijave na volontiranje za rad na SOS liniji s ciljem pružanja pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja u organizaciji udruge “HERA“ Križevci.

 

Za volontere/ke organizirati će se besplatni edukacijski program kako bi stekli/e znanja o principima rada na SOS liniji, reagiranja u kriznim situacijama i oblasti rada volontera/ki u pružanju usluga. Edukacija će se održavati kroz tri modula. Radionice će voditi stručna osoba educirana za savjetovanje i pružanje pomoći i podrške s dugogodišnjim iskustvom rada na SOS liniji.

Volonteri/ke koji/e završe edukaciju volontirati će na SOS liniji u prisustvu stručne osobe (mentora/ice) dok ne budu osnaženi/e za samostalno dežurstvo.

 

Tko se može prijaviti:

 • punoljetne osobe
 • motivirane za pomoć drugima
 • razvijene komunikacijske i socijalne vještine
 • odgovornost i ozbiljnost
 • pokazan interes za radom s osobama svih životnih dobi i socijalnih statusa

 

Kako se prijaviti:

Pisanu prijavu poslati putem e-maila: info@udruga-hera.info ili poštom na adresu: I. Z. Dijankovečkog 5, 48260 Kiževci.

 

Pismena prijava treba sadržavati:

 • životopis i
 • motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju za volontiranje na SOS liniji

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon:
048/ 271- 335

ili e-mail: info@udruga-hera.info

 

 

Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” koji provodi ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica.
Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Održan partnerski i intervizijski sastanak “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U organizaciji Ženske sobe dana 25. i 26. veljače 2021. godine  održani su partnerski i intervizijski sastanci na programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Sastanci su održani online putem, a na istima su sudjelovale članice i članovi svih 10 partnerskih organizacija Mreže podrške i suradnje. U četvrtak, 25. veljače 2021. su sastanku nazočile predstavnice Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, dok je u petak 26. veljače održano predavanje o zločinu iz mržnje. Predavanje su održale Cvijeta Senta iz Centra za Mirovne studije i Tea Dabić iz Kuće ljudskih prava.

Partnerski i intervizijski sastanak sastavni su dio programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja sveobuhvatne, dostupne i teritorijalno rasprostranjene pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.