Novosti

Partnerski sastanak programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Danas, 28. srpnja 2021. smo sudjelovale na redovnom mjesečnom partnerskom sastanku u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Sastanak je održan online, putem aplikacije Zoom, a na njemu je sudjelovao/le predstavnik/ce svih 10 partnerskih organizacija programa „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Teme obrađene na sastanku ticale su se plana aktivnosti za nadolazeće razdoblje i izvještaja partnerskih organizacija o provedenim aktivnostima.

Redovni mjesečni partnerski sastanak je dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a partneri su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN, DEŠA – Dubrovnik, Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Informativno pravni centar, Ženska grupa Karlovac KORAK, S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje i Udruga ZvoniMir.

Partnerski sastanak u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

NISI SAMA – unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja

Udruga “HERA“ Križevci potpisala je 01. lipnja 2021. godine sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provedbu druge godine programa po nazivom “NISI SAMA – unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja”.

Program se provodi u partnerstvu sa Gradom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Program je usmjeren na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja te grupa podrške, radionica i edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja, žena koje su izašle iz skloništa i drugih socijalno osjetljivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene, u riziku od siromaštva).

 

Opći cilj programa:

  • pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području razvoja i pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

 

Specifični ciljevi programa:

  • razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, te drugih osjetljivih skupina u svrhu osnaživanja i integracije stjecanjem vještina i kompetencija s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja
  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

Održana javna akcija u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U četvrtak , 24. lipnja 2021. godine Udruga”HERA” Križevci u suradnji sa udrugom S.O.S. Virovotica održala je javnu akciju na Gradskoj tržnici u Đurđevcu s ciljem upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima i uslugama koje žrtve mogu dobiti. Javnu akciju podržala je i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ukoliko ste žrtva ili svjedok u kaznenom postupku i ne znate koja su vaša prava, kako izgleda suđenje, trebate pravnu ili psihosocijalnu podršku obratite nam se sa povjerenjem.

Svakim radnim danom od 08 do 16 sati na telefon 048 271 335  ili mail: info@udruga-hera.info

Održan dvodnevni trening u Đurđevcu u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

24. i 25.  lipnja 2021.godine održan je u organizaciji Udruge “HERA” Križevci u Đurđevcu u Hotelu Picok Dvodnevni Međuresorni trening razmjene iskustava i dobre prakse pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Osnovni cilj međuresornog treninga  bio je  umrežiti te podijeliti iskustvo predstavnika institucija i organizacija civilnog društva iz područja osam županija (Koprivničko – križevačke županije, Brodsko-posavske županije, Virovitičko-podravske županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurke županije, Požeško-slavonske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) uz edukativni karakter na temu potrebe žrtvi i svjedoka u susretu s institucijom/OCD-om i potreba institucija i OCD-a u susretu s žrtvom i svjedokom, pojedinačne procjene potrebe žrtvi, instituta osobe od povjerenja. 

Na treningu je sudjelovalo 36 predstavnika/ca institucija sustava, policije, centara za socijalnu skrb, sudova, državnog odvjetništva, probacijskog ureda te organizacija civilnoga društva sa područja osam županija.  Teme treninga bile su:  Nužnost i obveza intersektorske i međusektorske suradnje u svrhu pojedinačne procjene potreba žrtve, kao i predlaganje i izricanje mjera zaštite i mjera procesne zaštite za žrtvu kaznenih djela, komunikacijske vještine u radu sa žrtvama, institut osobe od povjerenja te institut pojedinačne procjene žrtve uz vježbe i rad u grupama.

Tijekom prvog dana treninga,  uvodno se svima obratila Marina Švagelj  Jažić iz “HERE” Križevci dok je trening moderirala Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Nakon uvodnog predstavljanja i pozdravnih riječi izlaganja su bila fokusirana na vještine direktne komunikacije sa žrtvama nasilja, Paula Bogović iu Udruge U.Z.O.R. Rijeka govorila je o komunikacijskim vještinama u radu sa žrtvama, sutkinja Branka Žigante Mašić prezentirala je nužnost i obvezu intersektorske i međusektorske suradnje u svrhu pojedinačne procjene potreba žrtve, kao i predlaganje i izricanje mjera zaštite i mjera procesne zaštite za žrtve kaznenih djela, Miren Špek iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima prezentirao je Institut osobe od povjerenja.

Aktivnosti drugog dana  treninga odnosile su se na temu Instituta pojedinačne procjene potrebe žrtve koje su prezentirale Lana Petö Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda te Branka Lučić, voditeljica Odjela za podršku Županijskog suda u Vukovaru. Nakon izlaganja kroz vježbe i rad na slučajevima u grupama praktičnim primjerom razmjenjivala su se znanja i iskustva. 

Trening je dio aktivnosti programa „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg  provodi Ženska soba u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

Osnovni cilj programa je osiguranje sveobuhvatnih, lako dostupnih i besplatnih usluga pomoći i podrške za žrtve, svjedokinje i svjedoke svih kaznenih djela. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Održan Program umrežavanja pružatelja socijalnih usluga u sklopu projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“

Dana 25.06. 2021.godine održan je u Đurđevcu program  umrežavanja pružatelja socijalnih usluga. Cilj sastanka i umrežavanja je unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva i institucija koje provode socijalne usluge te donošenje preporuka za uspješno međusektorsko djelovanje i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Na sastanku je sudjelovalo 20 predstavnika/ca organizacija i institucija sustava koji se u svojem djelokrugu rada bave problematikom obiteljskog nasilja.

Istaknuto je kako  radi poduzimanja društvenih akcija u cilju suzbijanja,  nasilje u obitelji ne smije ostati privatna stvar, nužno je prepoznati problem, priznati njegovo postojanje te ga sagledati sa šireg društvenog aspekta te mogućih posljedica. Isto tako potreban je sustavan i cjelovit pristup svih nadležnih tijela ovoj problematici. Uz provođenje zakonskih obveza nužno je poduzeti i niz drugih mjera kojima će se utjecati na prevenciju pojave  nasilja, ali i osigurati pravodobnu nužnu pomoć svim njegovim žrtvama.

Istaknuto je kako bi prevencija trebala krenuti od samog planiranja  zasnivanja obitelji,  trebalo bi više pažnje posvetiti ranoj prevenciji nasilja u vrtićkoj dobi kroz pružanje podrške roditeljima i promociji odgovornog roditeljstva. Kroz odgojno obrazovne ustanove potrebno je djecu i mlade učiti o simptomima i posljedicama vršnjačkog  nasilja te  nasilja u partnerskim vezama među mladima.

Postoji potreba za socijalno osviještenom politikom u zapošljavanju, jačanju konkurentnosti na tržištu rada, te stambenom zbrinjavanju žena žrtava nasilja  s ciljem osamostaljenja, s obzirom da je jedan od razloga ne prijavljivanja nasilja ekonomska ovisnost o nasilniku.

Također je istaknuto kako je alkoholizam jedan od najvećih  rizika koji je znatno  povezan  sa problemom nasilja u obitelji,  stoga je potrebno raditi i na prevenciji alkoholizma djece, mladih i odraslih te uspostavi kontrole nad izvršenjem mjere obveznog liječenja od alkoholizma i drugih ovisnosti.

U svrhu osiguravanja kontinuirane pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja potrebno je da nacionalna, regionalna i lokalna državna tijela  uspostave model kontinuirane financijske podrške u svrhu trajnog razvoja socijalnih usluga usmjerenih pružanju direktne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja.

Program umrežavanja je dio aktivnosti projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt provodi Grada Bjelovar u partnerstvu sa Udrugom „Iris“ Bjelovar, Udrugom“ HERA“ Križevci, Udrugom S.O.S. Virovitica te Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva Delfin Pakrac .