Blog za mlade

Održani sastanci u sklopu projekata financiranih od strane Grada Križevaca za 2016.g

U petak 15.07. u  “HERI” su održana dva partnerska sastanka. Prvi partnerski sastanak održan je u sklopu projekta “Zajedno za mlade” kojeg provodi HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te udrugom K.V.A.R.K.  Ciljevi projekta Zajedno za mlade su:  prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladih te stvaranje nulte tolerancije na nasilje   doprinijeti […]

Opširnije»

Sudjelovanje na Konferenciji o ulozi i važnosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama

Predstavnice HERE sudjelovale na Konferenciji o ulozi i važnosti organizacija civilnog društva u s[...]

Opširnije»

Kako prepoznati nasilne veze

                  P R E P O Z N A V A N J E  N A S I L N I H  V E Z A Nasilnik/ca[...]

Opširnije»

Važnost zaštite reproduktivnog zdravlja!

Pravo na reproduktivno zdravlje  dio je  općih ljudskih prava i  uključuje slobodno i svjesno o[...]

Opširnije»

Kako prebroditi razvod

Razvod donosi mnoge promjene kako kod roditelja tako i kod djece. emocionalne i socijalne promjene [...]

Opširnije»