Udruga Hera

Održan 2. partnerski sastanak projekta Sigurna kuća

U okviru EU projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“  dana 14. listopada 2020. održan je 2. radni sastanak projektnih partnera u Križevcima, u prostorijama udruge HERA, a na kojem su sudjelovali predstavnici nositelja projekta – Grada Bjelovara te partnerskih udruga bjelovarske udruge IRIS, udruge Delfin iz Pakraca te križevačke HERA-e.

Cilj projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ je unaprijediti socijalne usluge za žrtve obiteljskog nasilja kroz unaprjeđenje usluga psihosocijalne podrške, dežurstva, smještaj, anonimno savjetovanje kao i kroz aktivnosti prevencije, jačanje kapaciteta stručnjaka te senzibilizaciju javnosti.

Na sastanku se razgovaralo o narednim aktivnostima, ostvarivanju projektnih pokazatelja te izazovima provedbe projekta s velikim brojem korisnika u okolnostima u COVID-19 pandemije.

Projekt „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 1.496.675,55 HRK. Stopa financiranja za Korisnika, Grad Bjelovar, iznosi 100%, od čega je 85% osigurano sredstvima EU, a 15% iz državnog proračuna RH.

Projekt će trajati ukupno 24 mjeseca, odnosno do travnja 2022. godine.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost udruge HERA.

Održana edukacija Specifićnosti u radu sa ženama žrtvama seksualnog nasilja

U petak 02. listopada 2020.godine organizirana je dvodnevna edukacija za zaposlene, stručne suradnice i volonterke sa temom Specifićnosti u radu sa ženama koje su preživjele seksualno nasilje.

Sudionice edukacije su imale priliku naučiti više o navedenoj problematici kroz predavanja i vježbe usmjerene na definiranje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, shvaćanje pravne perspektive nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, definiranje indikatora i posljedica nasilja u obitelji te specifičnosti u radu s osobama koje su preživjele seksualno nasilje.

Sudionice su kroz primjere na konkretnim slučajevima imale mogućnost razmijeniti svoja iskustva u radu iz prakse i zajednički doći do rješenja problema  na slučajevima.

Seksualno nasilje ostavlja brojne posljedice, prije svega na psihičko fizičko zdravlje. Često se zaboravlja kako jedna od posljedica seksualnog nasilja može biti i smrt. Ona može biti uzrokovana samoubojstvom, HIV infekcijom ili ubojstvom – koje se događa za vrijeme samog seksualnog napada ili naknadno. Većinom smo svjesni fizičkih povreda, mogućnosti zaraze spolno prenosivim bolestima, onima manje opasnim i lako izlječivim, kao i onima koje mogu imati dugoročne implikacije. Međutim, psihološke posljedice, manje jasne i vidljive, mogu biti teže i dugotrajnije od fizičkih povreda.

Seksualna viktimizacija može dovesti do promjena u razvoju slike o sebi, svojoj seksualnosti i vjerovanju parterima/cama u kritičnim godinama razvoja. Kod osoba koje su preživjele seksualno nasilje rizik od depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja prisutan je u daleko većoj mjeri. Značajno je povećana i vjerojatnost suicidalnog ponašanja.

Osim dugotrajnih i teških psiholoških posljedica, seksualno nasilje ostavlja i jake posljedice na socijalni život osobe koja ga je preživjela; nisu rijetki slučajevi kada se cjelokupna socijalna mreža „podere“ pa osoba ostaje sama bez podrške i pomoći svojih najbližih, rodbine i prijatelja/ica. Osobe koje prežive seksualno nasilje, a pritom su ga prijavile ili nekome ispričale, ostaju „obilježene“, izolirane, izložene raznim primjedbama, komentarima i savjetima, i to kroz dulje vremensko razdoblje.

Edukacija je  dio aktivnosti projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Održan partnerski sastanak u sklopu programa NISI SAMA – unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja

U utorak 29.rujna 2020.godine održan je u maloj vijećnici Grada Križevci partnerski sastanak na kojem su sudjelovale predstavnice HERE, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam te ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci.

Sastanak je dio aktivnosti programa   NISI SAMA – unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja kojeg provodi udruga “HERA” u partnerstvu sa Gradom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Program je podržan financijskim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj sastanka je bio upoznavanje sa aktivnostima, planom provedbe aktivnosti te utvrđivanje mogućih problema kao i predlaganje mogućih rješenja istih u skladu sa nastalim okolnostima vezanim uz koronavirus.

Program NISI SAMA je usmjeren  na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja te grupa podrški, radionica i edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja, žena koje su izašle iz skloništa i  dr. socijalno osjetljivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene,  u riziku od siromaštva).

Opći cilj programa:

  • pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području razvoja i pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

Specifični ciljevi programa:

  • razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, te drugih osjetljivih skupina u svrhu osnaživanja i integracije  stjecanjem vještina i kompetencija s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja
  •  unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja  te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici  nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Javnom akcijom u Križevcima obilježen 22.09. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je u Križevcima na Strossmayerovom trgu u vremenu od 11 do 12 sati održana javna akcija s ciljem obilježavanja 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada je  na zagrebačkom Općinskom sudu suprug ubio suprugu u brakorazvodnoj parnici, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku.

22. rujan obilježava se kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja od 2004.godine odlukom Hrvatskog sabora.

Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji organizirala je udruga “HERA“ u suradnji s Policijskom postajom Križevci, Centrom za socijalnu skrb Križevci,  te Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.

Nasilje nad ženama je duboko ukorijenjeno u svim društvenim strukturama te predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava u cijelome svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Činjenica da su žrtve nasilnih ponašanja u obitelji većinom osobe ženskog spola ukazuje na potrebu za stalnim osvješćivanjem javnosti. Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivno djelovanje.

Tijekom javne akcije građani/ke su se mogli informirati o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, a ujedno su se dijelili letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Javnu akciju su svojim prisustvom podržali gradonačelnik grada Križevci Mario Rajn, pročelnik gradskog Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić, pročelnica  Upravnog odjela za zdravstveno – socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije Maja Blažek, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat te predsjednica udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice Marija Mraz.

Javna akcija dio je aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama  i nasilja u obitelji“ koji financijski podržava Grad Križevci te

projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga “HERA“ u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

 

Organizirano studijsko putovanje u Rijeku u sklopu projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

17. i 18. rujna 2020.godine Udruga “HERA“ Križevci sudjelovala je zajedno sa partnerima na dvodnevnom studijskom putovanju  u Rijeci u sklopu projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“.  Na studijskom putovanju osim predstavnica HERE sudjelovali su i predstavnice Centra za socijalnu skrb Koprivnica, Centra za socijalnu skrb Križevci te predstavnice udruge „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom grada Koprivnice.

Cilj studijskog putovanja bilo je upoznavanje i jačanje suradnje s institucijama  i organizacijama civilnog društva koje rade na problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, razmjena znanja i iskustva, razmjene dobre prakse u svrhu osnaživanja te razvoja socijalnih usluga usmjerenih na pružanje podrške i pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Tijekom dvodnevnog posjeta Rijeci sudionice studijskog putovanja imale  su priliku posjetiti Centar za socijalnu skrb Rijeka, Udrugu SOS Rijeka-Centar za nenasilje i zaštitu ljudskih prava te  U.Z.O.R.- Udrugu za zaštitu obitelji Rijeka.  Predstavnice Centra za socijalnu skrb Rijeka predstavile su djelokrug aktivnosti Centra, druge oblike pomoći koje osobe koje su u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim prilikama mogu, ostvariti unapređenje kvalitete života, osnažiti se i aktivnije uključivati u društvo te načine suradnje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva. Kroz razgovor su također razmijenjena iskustva u radu sa korisnicima/ama u okolnostima mjera vezanih za Koronavirus.  SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama svih oblika nasilja. Kroz SOS telefon i savjetovalište koje obuhvaća besplatnu primarnu pravnu pomoć te psihološku pomoć pruža žrtvama nasilja direktnu pomoć i podršku.

Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka U.Z.O.R. osnovana je u ožujku 2007. godine. Udruga već dugi niz godina kroz savjetovalište i sklonište pruža direktnu pomoć i podršku ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.  Stručnjaci Udruge  U.Z.O.R.  u Hrvatskoj već niz godina kontinuirano provode psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji te  program Rada s kazneno prijavljivanim mladima koji već dugi niz godina bilježi uspješnost provedbe posebne obveze veći od 95%, a  stopa recidiva do 3% najmanja je u Hrvatskoj.

Studijsko putovanje dio je aktivnosti projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga “HERA“ Križevci  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.