Aktivnosti 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama

Tijekom kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja započinje 25.11. Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10.12. Međunarodnim danom ljudskih prava udruga HERA provela je niz aktivnosti senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama.

25.studenog  u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije te PU Koprivničko-križevačka organizirana je javna akcija u Koprivnici na glavnom gradskom trgu, tijekom akcije građani/ke mogli/e su dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su podijeljeni  leci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

26. studenog održan je sastanak s predstavnicima/ama jedinica lokalne samouprave i institucija sustava s ciljem jačanja suradnje i partnerstva u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja te su predstavljanje preporuka za javno zagovaranje i lobiranje, odnosno povećanje utjecaja organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka te kreiranja nacionalnih strategija i politika.

04.12. – 05.12. održan je u Križevcima u Hotelu KTC-a Follow up trening u sklopu projekta Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena kojemu je bio cilj evaluacija projektnih aktivnosti te definiranje mogućnosti nastavka projekta i zajedničkih aktivnosti i daljnjih koraka u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.

Održane aktivnosti su organizirane u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a provode ga Ženska soba – Centar za seksualna prava, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava , Udruga žena “HERA” Križevci te SOS telefon – Grad Rijeka.
 

Bile smo gošće na Radio Križevcima u dvije emisije Samo žena zna, u jednoj nam se pridružila i socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Križevci.

Od 01.prosinca do 11. prosinca u Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec za 7. i 8. razrede održana su 4 predavanja u suradnji sa Policijskom postajom Križevci na temu Nasilja u obitelji. Cilj predavanja je  bio naučiti djecu što je nasilje, kako ga prepoznati, navesti ih da progovore o nasilju te ih informirati o uzrocima i posljedicama.

10.prosinca  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u sklopu preventivne akcije “Zajedno” u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Koprivničko-križevačke u  Srednjoj obrtničkoj školi Koprivnica održane su dvije radionice za 40 učenica sa temom Trgovanje ljudima.

29. studenog, i 12.prosinca u Srednjoj Gospodarskoj školi održana su za 2. i 4. razrede 3 predavanja na temu Nasilja u obitelji i Nasilja u vezama, slijedi nam još jedna radionica  19.prosinca na temu nasilja u vezama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa aktivnostima senzibiliziranja javnosti, djece i mladih na problematiku nasilja nastavljamo kontinuirano kroz projekte i programe koje ćemo provoditi u idučoj godini.