Udruga HERA

PROJEKAT

Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mgućnosti u svijetu rada

Projekt Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada ima za cilj osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.

Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”.

U svrhu jačanja kapaciteta partnerskih organizacija za 20 sudionica/ka ćemo provesti devetodnevni trening Mentorstvo i osnaživanje kapaciteta partnera a u svrhu pružanja kvalitetne usluge vođenja i mentorskog rada sa korisnicama/ama  programa socijalnih usluga te dvodnevni trening iz Poslovnog coachinga. Po završetku edukacija kreirati će se Mentorska mreža za podršku krajnjim korisnicima programa. CESI će partnerskim organizacijama pružiti edukaciju Programa BADGE – Savjetovanje i trening za žene poduzetnice koji se sastoji od 4 modula/radionice za dugotrajno nezaposlene žene a koje žele pokrenuti svoj posao ili aktivnije pristupiti traženju posla.  Partneri će napraviti analizu stanja o dostupnim socijalnim uslugama u 4 županije uključujući preporuke za partnerstvo na županijskoj razini. U edukacijskom programu  BADGE za dugotrajno  nezaposlene žene sudjelovati će 90 polaznica kojima će nakon radionica dostupna mentorska podrška putem kreirane Mentorske mreže. Nastavljamo s pružanjem pravne  i savjetodavne pomoći iz radnih i socijalnih prava, a putem web portala Radnica.org ukazivati ćemo na diskriminacija u svijetu rada te koristiti svjedočanstva s portala u svrhu zagovaranja i lobiranja. Na završnoj konferenciji koja će uključiti sve relevantne dionike predstavnike/ce ministarstava, agencija, lokalne vlasti, organizacija civilnog društva, donatora i medija biti će predstavljeni rezultati projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 592.754,16 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja. Više informacija o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr.

 

Sadržaj svih informacija o projektu objavljenih na web stranici predstavlja isključivu odgovornost organizacija CESI, HERA I DELFIN.