Udruga Hera na sastanku sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s predstavnicama sedam skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja i to: Ženska soba – Centar za seksualna prava, Ženska pomoć sada, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Udruga žena Vukovar, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec, SOS telefon – Grad Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, Psihološki centar Tesa te Udruga žena „Hera“ Križevci koju je predstavljala predsjednica udruge Marina Švagelj Jažić.


Na sastanku se raspravljalo o načinima financiranja navedenih skloništa te preprekama s kojima se svakodnevno susreću u radu.  Pravobraniteljica je izrazila spremnost i bezrezervnu institucionalnu podršku svim skloništima i savjetovalištima u njihovom radu, i to prvenstveno u iznalaženju mogućnosti za njihovo sustavno financiranje i osiguravanje rada u primjerenim prostorima, o čemu je pravobraniteljica dosad izvještavala i nadalje će izvještavati Hrvatski sabor.