U Županijskoj komori Koprivnica održana fokus grupa u sklopu projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada

U sklopu projekta „Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada“ u suradnji sa Županijskom komorom Koprivnica i Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa Koprivnica,  11.05. 2015. u  Koprivnici je održana fokus grupna diskusija s dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga i smanjenja nezaposlenosti  i/ili  koji  mogu dati bolji uvid u dostupnost socijalnih usluga  u županiji.

Projekt “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udruga žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”, a ima za cilj osnažiti  organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, promociju i umrežavanje dionika.

Cilj diskusije je bio saznati kakve usluge pružaju sudionici,  ostale usluge koje mogu doprinijeti poboljšanju položaja marginaliziranih skupina žena, mogućnostima i preprekama s kojima se susreću pružatelji usluga i korisničke skupine te dobiti neke prijedloge za poboljšanje u području pružanja socijalnih usluga za marginalizirane skupine žena.

Projekt “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalnu komponentu financiranja.