Zaključci Okruglih stolova “Europske mogućnosti za ruralna područja: rodna perspektiva”

Zašto je potrebno uključiti rodnu perspektivu u sve politike i razvojne strategije?

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s  Udrugom K-zona, Radijem  Kaj i Udrugom žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji provodi projekt Europske mogućnosti za ruralne žene uz financijsku podršku Europske unije u okviru programa IPA INFO 2012. Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj uniji te osvijestiti njihov doprinos EU.

Rodna ravnopravnost i dvostruki pristup Europske unije ravnopravnosti spolova su integralni i obvezujući dio planiranja, programiranja, provedbe, praćenja i evaluacije svih politika EU-a,  te su uključeni u  zakonodavstvo vezano uz ruralni razvoj i financijske instrumente u sektoru poljoprivrede i ribarstva. Kohezijska politika, glavno sredstvo ulaganja Europske unije u ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020, uključuje strukturirani pristup koji naglašava opće uvjete za postizanje rodne ravnopravnost u strukturama i procesima, kao i unutar tematskih područja.

Žene koje žive u ruralnim područjima često su u višestruko lošijem položaju zbog ekonomske ovisnosti, slabe prometne povezanosti i nedostatka obrazovnih šansi kao i prilika za zapošljavanje,  zbog toga je u  procesu planiranja budućeg razvoja od velike važnosti uključivanje rodne perspektive odnosno interesa i potreba žena u razvojne planove i strateške dokumente, koji predstavljaju osnovu za povlačenje  sredstava iz Europskih fondova.  Rodna osviještenost ruralnog sektora je ključna strategija Europske unije ne samo za potrebe promicanja jednakosti muškaraca i žena nego i za ekonomski razvoj i održivost ruralnog područja.

U svrhu promicanja rodno osviještenih lokalnih politika te razmjene dobrih praksi u kreiranju lokalnih razvojnih strategija te unaprjeđenju statusa žena i ženskog poduzetništva u ruralnim područjima u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije i Gradom Samoborom organizirani su okrugli stolovi u Pregradi, Koprivnici i Samoboru.

      Okrugli stol u Samoboru

ZAKLJUČCI:

Prepoznajući specifičnosti života žena u ruralnim sredinama, a kako bi osigurali ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u razvoju zajednica i jednaku korist od razvoja, regionalna i lokalna uprava treba:

  1. Povećati udio žena u svim tijelima odlučivanja na lokalnom nivou (mjesni odbori, općinska i gradska vijeća)  te ojačati ulogu mjesne samouprave kako bi potrebe i interesi seoskih žena bili adekvatno zastupljeni prilikom donošenja odluka u procesu poboljšanja standarda života na ruralnim područjima.  Unaprijediti sudjelovanje žena u svim aktivnostima lokalne zajednice, poticati i podržati djelovanje žena kroz različite oblike udruživanja i djelovanja.
  2. Kreirati lokalne i regionalne programe koji će poticati žensko poduzetništvo,  te osigurati potporu malim obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u vlasništvu žena ( kućna radinost, seoski turizam, tradicijski obrti) u  svrhu poboljšanja  ekonomskog položaja žena u ruralnim područjima.
  3. Uključiti načelo rodne ravnopravnosti u sve politike i područja aktivnosti, posebice u regionalne i lokalne razvojne strategije. Prilikom osmišljavanja i provođenja projekata koji će biti financirani iz fondova EU, uzeti u obzir potrebe i interese žena u ruralnim sredinama, što uključuje i:
  • prikupljanje podataka o ženama u ruralnim područjima u području obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite, očuvanja kulturne baštine i gospodarskog razvoja koji su osnova za planiranje mjera i aktivnosti;
  • poticanje razvoja socijalnih usluga i servisa u ruralnim područjima koje će doprinijeti povećanju dostupnosti i kvalitete usluga;
  • pristup odgovarajućim ustanovama zdravstvene zaštite, uključujući informacije, savjetovanje i usluge o planiranju obitelji;
  • otvaranje mogućnosti za cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje žena na selu;
  • unaprjeđivanje javne prometne povezanosti s većim urbanim centrima što bi povećalo mogućnost zaposlenja, dodatnog obrazovanja, dostupnost zdravstvenih usluga sl.;
  • poboljšanje općih životnih uvjeta za žene u ruralnim područjima i jačanje osnovnih društvenih  funkcija i procesa na selu u cilju sprečavanja  iseljavanja iz sela, te očuvanja  ogromnog kulturnog bogatstva sela.

Više informacija o statusu žena u ruralnim sredinama možete pronaći u brošuri “Europske mogućnosti za žene iz ruralnih područja  koja je nedavno izašla iz tiska.