Udruga HERA

Vijesti

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u ponedjeljak 25. studenoga Ministarstvo za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku organiziralo je svečano uručenje ugovora o dodjeli sredstava za ukupno 15 udruga koje se zalažu za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. Za provedbu projekata 15 udruga Ministarstvo je osiguralo 3 milijuna kuna.

Udruga HERA također je jedna od potpisnica ugovora za projekt “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” koji će se provoditi na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 220 tisuća kuna.

U sklopu svečane dodjele u Ministarstvu je predstavljen i projekt „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ o kojem je govorila ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković. Istaknula je kako je u 2018. godini zabilježeno 623 kaznenih djela nasilja u obitelji, dok je u prvih deset mjeseci 2019. godine evidentirano 895 ovih kaznenih djela. Gotovo 90% (89,94%) slučajeva ovih kaznenih djela počinjeno je na štetu žena.
Upravo zbog toga potrebno je skrenuti pozornost institucijama i javnosti da je temi nasilja u obitelji i nasilja nad ženama potrebno pridavati posebnu i međuresornu pozornost.
Cilj projekta je unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. To podrazumijeva podizanje javne svijesti u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja će se provoditi kroz medijsku kampanju, a s ciljem senzibiliziranja javnosti, važnosti prevencije nasilja te obvezi prijavljivanja nasilja. 
Također, jačat će se kapacitet stručnjaka kao i međuresorna suradnja u području prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koje će se provoditi kroz stručna usavršavanja stručnjaka svih sustava koja postupaju po nasilju u obitelji kao i organizacija civilnog društva. Uz to, u sklopu Projekta osigurat će se usluge besplatne 24-satne telefonske linije pomoći za žene žrtve nasilja. Omogućit će se rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) i broja telefona 116 006 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu, uključujući praznike i blagdane te podizanje kvalitete rada i usluge. Partneri u Projektu su Ministarstvo pravosuđa i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kao nositelji aktivnosti usmjerenih na osiguravanje usluge besplatne 24-satne telefonske linije u NPC-u. Vrijednost Projekta je 9,9 milijuna kuna, a očekivano trajanje Projekta je 26 mjeseci.