Udruga HERA

Vijesti

U ponedjeljak , 27.03. 2017.g. djelatnicama Centra za socijalnu skrb Križevci predstavljen je projekt “Podrška žrtvama i svjedocima”. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa.

Svrha projekta je informiranje žrtava o njihovim pravima te osiguravanje psihosocijalne podrške žrtvama te pravno savjetovanje žrtava i svjedoka kaznenih djela u Koprivničko-križevačkoj županiji kako bi se ublažila daljnja viktimizacija žrtava. Opći cilj projekta je razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji. Specifični ciljevi projekta su pružanje emocionalne podrške svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji, informiranje žrtava o njihovim pravima te osiguravanje psihosocijalnu podrške žrtvama i pravno savjetovanje. 

Neke grupe kaznenih djela ( rodno uvjetovano nasilje) često se neprijavljuju zbog srama, straha ili krivnje, često je kod žrtava prisutan problem dosječanja i dosljednosti, žrtve su u pravilu slabo informirane o pravima, ne poznaju tijek policijskog ili kazenog postupka stoga je ovakva podrška potrebna jer bi omogučila učinkovitije ostvarivanje zakonskih prava žrtava. Ovom podrškom smanjila bi se nelagoda i strah koju žrtve osjećaju, žrtva bi se osjećala sigurno, što bi povečalo kvalitetu iskaza te povjerenje u pravosudni sustav i institucije, a to bi rezultiralo i ubrzanjem sudskih postupaka. 

Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela bitna je zato što je to temeljna funkcija prethodnog i kaznenog postupka, time se generalno povečava spremnost žrtve za prijavljivanjem kaznenog djela, a sudjelovanje žrtve u postupku je ključan element za donošenje pravomoćne sudske odluke.Uspostavljanjem ove usluge, nadamo se da ćemo omogućiti poboljšanje kvalitete života pojedinaca, ali i lokalne zajednice te doprinijeti razvoju zdravog društva.

Projekt dugoročno može dovesti do smanjenje nelagode, straha i stresa za žrtve i svjedoke, žrtve i svjedoci osječaju zaštićenost te važnost i dostojanstvo prilikom davanja iskaza, što dovodi do kvalitete iskaza, a kod svjedoka do veće spremnosti za svjedočenje, povjerenja u pravosudni sustav te učinkovitijeg ostvarivanja zakonskih prava žrtava. Centar za  socijalnu skrb može biti jedan od suradnika u provođenju aktivnosti projekta, a posebno u dijelu informiranja korisnika/ca o provođenju projekta te mogućnosti korištenja usluge podrške i pomoći žrtvama i svjedocima.