Trening partnerskih organizacija u sklopu projekta “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada”

CESI u suradnji sa Udrugom “HERA” Križevci,  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva Delfin, Pakrac provodi projekt “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” koji ima za cilj osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.
 
U svrhu jačanja kapaciteta partnerskih organizacija sveukupno 20 sudionica/ka sudjelovalo je  od 02.03.-05.-03. 2015.g na prvom  bloku osmodnevnog treninga Mentorstvo i osnaživanje kapaciteta tima (jačanje kapaciteta, unaprjeđenje usluge vođenja i mentorstva, odgovorno preuzimanje uloge voditelja/voditeljice, usavršavanje komunikacijskih vještina, mentorskog rada, usavršavanje pojedinca/pojedinki i tima) partnerskih organizacija u svrhu pružanja kvalitetne usluge vođenja i mentorskog rada sa korisnicama programa socijalnih uslugaTrening se nastavlja 16. ožujka, a u sklopu projekta provest će se i dvodnevni trening iz Poslovnog coachinga (izgradnja osnovnih poslovnih vještina).
Po završetku edukacija kreirati će se Mentorska mreža za podršku krajnjim korisnicima programa, odnosno provodit će se radionice za osnaživanje žena u 4 županije koje kreću u jesen.
 

Partnerske organizacije će napraviti analizu stanja o dostupnim socijalnim uslugama u 4 županije, uključujući preporuke za partnerstvo na županijskoj razini. U edukacijskom programu  BADGE za dugotrajno  nezaposlene žene sudjelovati će 90 polaznica kojima će nakon radionica biti dostupna mentorska podrška putem kreirane Mentorske mreže.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja.