Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini

U petak 19.10. predsjednica Udruge je u Zagrebu u Hotelu Laguna sudjelovala na Konferenciji  “”. Konferenciju je organizirala udruga CESI u partnerstvu s organizacijama BaBe!, Domine, Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin Pakrac. Kampanja je uvod u kampanju kojoj je cilj unaprijediti sudjelovanje žena u procesima odlučivanja na lokalnoj razini. Kampanja se provodi uz pokroviteljstvo Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i potporu Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj te Grada Zagreba.