novosti

Snimljeni filmovi o ženskim inicijativama u sklopu projekta “Europske mogućnosti za ruralne žene”

Europska unija IPA INFO 2012

U sklopu projekta  “Europske mogućnosti za ruralne žene” kojeg provode CESI, K-zona, Radio Kaj i Udruga žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko– križevačkoj županiji snimljena su dva filma u produkciji K-zone. Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA INFO 2012, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH.
Za sadržaj filmova odgovorni su projektni partneri te filmovi ne odražavaju nužno mišljenje i stavove Europske unije niti Ureda za udruge. Europska unija nije odgovorna za korištenje informacija koje filmovi sadržavaju.

Informacije o projektu dostupne su u letku “Europske mogućnosti za ruralne žene”.

Facebook stranica putem koje se zainteresirane žene mogu svakodnevno informirati o aktualnostima i projektnim aktivnostima dostupna je ovdje.

Libela -portal o rodu spolu i demokraciji  posebnu pažnju posvečuje  problematici  žena u ruralnim područjima  te objavljuje  sadržaje od važnosti za informiranje žena  o EU programima i politikama. Članci o Europskoj uniji dostupni su na ovom linku.

U svakoj županiji bit će organiziran okrugli stol u suradnji s lokalnim vlastima i povjerenstvima za ravnopravnost spolova, a informiranje građana i građanki će se vršit putem radijskih emisija.  Prvi okrugli stol za područje  Krapinsko- zagorske županije biti će u Pregradi 29.04.  u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko- zagorske županije, a okrugli stol za Koprivničko-križevačku županiju biti će 16.05. u Koprivnici u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.

Radio Kaj će snimiti i emitirati 4 emisije o utjecaju članstva u EU za ruralni razvoj i poboljšanje kvalitete života na selu.

Prvu emisiju možete poslušati ovdje, a drugu ovdje.

Predstavljanje ženskih inicijativa i rezultata provođenja projekta održat će se na kraju projekta kada će biti organiziran sajam tradicijskih proizvoda i  rukotvorina, ruralnih turističkih proizvoda te će biti distribuirana i brošura kojoj je cilj promocija doprinosa ruralnih žena  na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

 

Predstavljanje projekta “Europske mogućnosti za ruralne žene” Gradu Križevci

Marina Švagelj Jažić i Ana Đuranec sastale su se 15.listopada na Međunarodni dan seoskih žena sa zamjenikom gradonačelnika Tomislavom Katanovićem  te ga prigodno uz ovaj dana upoznale i pozvale  na suradnju u provođenju projekta  “Europske mogućnosti za ruralne žene”  koji provode CESI, K zona,  Radio  Kaj i Udruga žena HERA Križevci u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji uz financijsku podršku Europske unije u okviru programa IPA INFO 2012. 

Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji, educirati ih o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova te upoznati građane i građanke s utjecajem  članstva u EU na njihov svakodnevni život.

Unatoč naporima poduzetim na Europskoj razini koje se tiču ravnopravnosti  muškaraca i žena mnogi problemi još nisu riješeni. Analiza podataka pokazuje kako se od devedesetih godina pa sve do danas u EU održao trend po kojem su muškarci glavni korisnici pomoći u proizvodnji iz strukturalnih fondova EU.  Ženama iz ruralnih područja je potreban poticaj za njihov osobni i profesionalni razvoj te jača podrška u njihovom nastojanju da postignu financijsku neovisnost.

Projektom je predviđeno organiziranje tri informativna seminara, po jedan u  svakoj županiji, na kojima će sudionice nastojati zainteresirati i motivirati za aktivno  sudjelovanje u projektu, nakon čega će biti provedena selekcija kandidatkinja koje će ući u program, istaknula je predsjednica marina Švagelj Jažić.

Žene koje pokažu interes i mogućnosti za razvijanje inovativnih projekata te su motivirane za učenje o procesima pripreme i vođenja projekata financiranih iz EU fondove sudjelovati će na dvodnevnom treningu.

Info seminar za Koprivničko križevačku županiju će se održati u petak,  8. studenog 2013. u 13 sati u Križevcima u sklopu 16. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije.

Predstavnice HERE su istaknule kako je važno da informacija o info seminaru dopre do što većeg broja potencijalnih sudionica seminara, pa su zamolile da Grad u tome pomognete koristeći svoje uobičajene komunikacijske kanale.

Osim edukativnih aktivnosti u okviru projekta bit će snimljeni kratki filmovi o inovativnim projektima, zadrugama, OPG-ima, obrtima inicijativama koje vode žene kako bi predstavili primjere dobre prakse koji imaju potencijal realizacije i u drugim dijelovima zemlje, a koji će se potom prikazivati na raznim događanjima, festivalima, televizijama. U svakoj županiji bit će organiziran okrugli stol, a informiranje građana i građanki će se vršit putem tematskih radijskih emisija koje će emitirati Radio Kaj. Građanke i građane ćemo informirati i uključiti u diskusije putem društvenih mreža i Internet portala. Na kraju projekta predstavljanje ženskih inicijativa i rezultata provođenja projekta održat će se na sajmu kada će biti promovirana i brošura kojoj je cilj promocija doprinosa ruralnih žena  održivom razvoju lokalnih zajednica.

Zamjenik gradonačelnika pohvalio je inicijativu projekta te  izjavio da je Grad  spreman pružiti podršku i pomoć u realizaciji ovog projekta.

Udruga HERA Križevci utvrdila minimalne standarde kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja

Udruga HERA Križevci sudjelovala je na trodnevnom treningu “Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja” u Hotelu Termal u Daruvaru od 15. do 17 studenog . Trening se održavao u organizaciji Ženske sobe, sastavni je dio projekta “Sigurno mjesto” kojeg financijski podržavaju EU i Ured za udruge Vlade RH . Osnovni cilj treninga je bio unaprjeđenje znanja, dobre prakse i razvoj standarda kvalitete za organizacije civilnog društva i druge relevantne aktere koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama koje su preživjele bilo koji oblik nasilja.

Opširnije»

Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini

U petak 19.10. predsjednica Udruge je u Zagrebu u Hotelu Laguna sudjelovala na Konferenciji  “”. Konferenciju je organizirala udruga CESI u partnerstvu s organizacijama BaBe!, Domine, Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin Pakrac. Kampanja je uvod u kampanju kojoj je cilj unaprijediti sudjelovanje žena u procesima odlučivanja na lokalnoj razini. Kampanja se provodi uz pokroviteljstvo Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i potporu Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj te Grada Zagreba.

 

Priopćenje za javnost

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, TACSO – ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organiziraju Dane udruga 2012., koji će se održati u Zagrebu od 14. do 16. lipnja 2012. U subotu 16. lipnja 2012. održat će se Dan otvorenih vrata udruga na kojem će sve udruge Republike Hrvatske koje to žele svim zainteresiranim građanima moći predstaviti svoj rad i projekte koje provode. Ideja ovog događanja jest da svaka udruga organizira svoj Dan otvorenih vrata u prostoru koji je sama odredila , a s ciljem da privuče što veći broj građana koji će se na taj način informirati o radu udruge.
Udruga žena HERA Križevci ( SOS telefon i Savjetovalište za žrtve nasilja) pridružila se akciji Dana otvorenih vrata tako da će 16.06.2012. ( subota) imati postavljen štand na Nemčićevom trgu u Križevcima. Na štandu će biti predstavljanje i prodaja radova iz Kreativne radionice udruge ( suveniri Križevačkog kraja – projekt Izvorni suvenir potpora Ministarstva Turizma) predstavljanje programa i projekata udruge. Dijeljenje promidžbenih materijala. Pozivamo sve zainteresirane građane da posjete naš štand.