Udruga HERA

Vijesti

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u petak, 24. kolovoza 2018. godine u Hotelu International u Zagrebu organizirala je  okrugli stol „Važnost razvoja školskog volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“.

Okrugli stol je organiziran povodom završetka projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg od 1. kolovoza 2017. godine. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Na okruglom stolu kao panelistice sudjelovali/e su: Nikolina Pintarić, Siniša Radiković i Mirta Kučak, koordinatori volontera u Srednjoj školi Ludbreg;  Karla Cikojević, volonterka; Anamarija Vuić, Hrabri telefon; Suzana Fugaj, Hrvatska udruga za mirenje; Anđela Buntić, DEŠA Dubrovnik; Svjetlana Marion, Udruga Zamisli;  Nikolina Bertol, Mreža udruga Zago;  CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih; Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja. Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima uvodno se svima obratio te zahvalio na dolasku i sudjelovanju na okruglom stolu, Maja Štahan, voditeljica projekta predstavila je rezultate projekta te priručnik „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji je nastao u sklopu istoimenog projekta.  Na okruglom stolu ispred udruge HERA  sudjelovala je voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke Marina Švagelj Jažić.

Okrugli stol je imao za cilj  povezivanje i razmjenu iskustva i znanja predstavnika odgojno-obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i institucija kroz predstavljanje rezultata projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, ukazivanje na prednosti uvođenja volonterskog programa u škole koji potiče interdisciplinarni pristup u prevenciji nasilja među mladima te predstavljanje priručnika „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“.