Udruga HERA

Sudjelovanje na cjelodnevnoj radionici “Kreiranje metodologijeanalize društvenog utjecaja intervencija”

Vijesti

30-ožujka 2023.godine  sudjelovale smo na cjelodnevnoj radionici “Kreiranje metodologije
analize društvenog utjecaja intervencija” koju vodi Suzana Kunac.
Radionica je aktivnost u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na
kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske –
prostori promjene”. Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na
projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska
županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter,
Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar
za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udrugaposlovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.
Projekt je financiran sredstvima ESF-a.