Udruga HERA

Sudjelovanje na sastanku predstavnika i predstavnica sustava za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela

Vijesti

Od 19. do 21. travnja 2023. godine u Tuhlju smo sudjelovale na sastanku predstavnika/ca sustava za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Prvi dan održan je jednodnevni sastanak predstavnika/ca Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Drugi dan održano je predavanje na temu vještačenja u sudskom postupku koje je održao doc.dr.sc. Goran Arbanas, forenzički psihijatar i seksualni terapeut u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče.

Treći dan Mreža je nastavila program uz temu sigurnost u okviru Mreže podrške.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“provode Ženska soba kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ provodi se uz financijsku podršku Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.