Udruga HERA

Sudjelovanje na sastanku Mreže PETRA – mreža nevladinih organizacija za Prevenciju i Eliminaciju TRgovanja ženamA

Vijesti

Dana 18.listopada 2023.godine  sudjelovale smo u Zagrebu na sastanku Mreže PETRA – mreža nevladinih organizacija za Prevenciju i Eliminaciju TRgovanja ženamA u svrhu seksualnog iskorištavanja. Na sastanku se raspravlja o aktivnostima članica PETRA Mreže, funkcioniranju nacionalnog mehanizma za zaštitu i identifikaciju žrtava trgovanja ljudima, izradi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022.-2027.godine, izvještaju o aktivnostima EU Platforme protiv trgovanja ljudima, Rezoluciji EP od 14.09.2013.godine o reguliranju prostitucije u EU, izmjene Direktive 2011/36/EU od 05.04.2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava, radnoj skupini UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi.