Udruga HERA

Vijesti

Nacionalna zaklada organizirala je 5. i 6. travnja 2018. godine prvi ciklus izobrazbi u IMPACT centru u Zadru na temu „Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ te „Društveno poduzetništvo: od teorije do prakse“ za korisnike institucionalnih podrški. Na radionici je sudjelovala tajnica udruge.

Drugom danu izobrazbe nazočio je i ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić koji je sve prisutne zajedno sa upraviteljicom Nacionalne zaklade Cvjetanom Plavša-Matić, zamjenicom za razvojne programe Marijom Boltek te zamjenikom za programe Europske unije Lukom Bogdanom detaljnije informirao o korištenju Europskog socijalnog fonda za organizacije civilnoga društva. Na marginama izobrazbe o ESF-u ministar g. Pavić susreo se i sa predstavnicima dijela Centara znanja za društveni razvoj koji su 6. travnja imali redovan sastanak sa Nacionalnom zakladom u IMPACT centru u Zadru.

Od 9. do 12. travnja 2018. godine organizirani su daljnji ciklusi izobrazbi u IMPACT centru u Zadru za korisnike institucionalnih podrški sukladno kategorijama odobrenih iznosa financijskih podrški.