Udruga HERA

Vijesti

13.travnja 2022.godine sudjelovale smo u Pakracu na okruglom stolu o zaštiti prava civilnih žrtava Domovinskog rata uključujući žrtve seksualnog nasilja. Cilj okruglog stola bio je informirati lokalnu zajednicu o sadržaju zakona relevantnih za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata koji su propisani Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu te zakonom o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata.

Okrugli stol u Pakracu zajednički su organizirali Centar za žene žrtve rata ROSA i Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca. U radu Okruglog stola u Pakracu uz Vesnu Teršelić iz Documente sudjelovali su saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić, zamjenica pakračke gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, zamjenik županice Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović, predstavnici Policijske uprave Požeško-slavonske županije i Policijske postaje Pakrac, predstavnice Centra za žene žrtve rata, predstavnici pakračke Osnovne škole, Centra za socijalnu skrb, Lokalne akcijske grupe, lipičke Razvojne agencije, Udruge HERA iz Križevaca te stručni suradnici i volonteri pakračkog Delfina.