Udruga HERA

Vijesti

26. i 27. listopada predstavnica udruge “HERA” Križevci sudjelovala je na dvodnevnom treningu: “Provedba civilnih kampanja za opće dobro i javno zagovaranje” u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”.
 
Nositeljica projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a partneri/ce na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko-srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.