Udruga HERA

Vijesti

Dana 24.09.2018. g. u Domu za starije i nemoćne osobe u Zagrebu, Ksaver, Nemetova 2, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziralo je stručni skup pod nazivom „Unaprjeđenje međuresorne suradnje u zaštiti žrtava, prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji“,  sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji  od 2017. do 2022. godine. Stručni skup bio je namijenjen članovima/icama Županijskih resornih tima za prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Na stručnom skupu sudjelovala je i predstavnica HERE.

Svrha stručnog skupa bila je unaprijeđenje stručnih kompetencija i unaprijeđenje međuresorne suradnje članova županijskih timova te upoznavanje sa važečim zakonskim i postupovnim obvezama slijedom usvojenih nacionalnih i europskih strategija i legislative.

Na stručnom skupu su govorili/e: Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog Prekršajnog suda Zagreb, Štefica Karačić, Udruga socijalnih radnika; Drago Josipović, Ministarstvo unutarnjih poslova; Tanja Katkić Stanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; Ivana Biljan, Agencija za odgoj i obrazovanje; Suzana Fabijanić, dr.med.spec. školske medicine; Maida Pamuković,Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa; Goran Brkić, Služba probacije, Ministarstvo pravosuđa.