Što očekujem od svojeg partnera?

  • Prije svega, očekujem povjerenje. Bez povjerenja, ne mogu zamisliti zdravu vezu. Ako ja ne vjerujem svojem partneru, onda ne mogu vjerovati niti u naš odnos.
  • Mislim da je jako važno imati i svoje slobodno vrijeme, i da moj partner ima svoje. Ako smo stalno skupa i previše se oslanjamo samo jedno na drugo, nećemo imati vremena za nikakve vlastite interese, prijatelje, obitelj i ostalo.
  • Ako u vezi nema iskrenosti, onda se također javljaju problemi i veza i sama postaje lažna pa je takvu bolje što prije prekinuti.
  • Važna je dobra komunikacija. Moramo si u svakom trenutku moći sve reći i ne se svaditi na ružan način. Ako se svadimo na ružan način, ako se vrijeđamo, ta veza isto tako neće imati svijetlu budućnost.
  • Ne smijemo jedan drugome naređivati. U vezi mora biti ravnopravnost, i tako se treba ponašati, ravnopravno. Ako osobe u vezi nisu ravnopravne, uvijek će jedan voditi „glavnu riječ“, a drugi patiti.
  • U vezi ne smije biti prisutno nikakvo nasilje. Ako se dogodi bilo koja vrsta nasilja, vezu treba odmah prekinuti, i prekinuti sve kontakte s osobom koja je počinila nasilje.
  • U svakom trenutku se obadvije osobe moraju osjećati voljeno i sigurno. Ako jedna osoba možda ima i ružan dan i nije joj sve po volji, ne smije to iskaljivati na svojem partneru ili partnerici. Svoje probleme trebamo riješiti sami ili priznati da nam treba oko nečega pomoć i požaliti se drugome. Moramo biti jedan drugome oslonac i podrška.
  • I na kraju, moramo jedan drugoga gurati da budemo što bolje i uspješnije osobe. 😊

Tekst je nastao u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja!