Sastanak u Hrvatskom saboru: “Važnost civilnog sektora u brizi o ranjivim skupinama društva, djeci i mladima”

U petak 05. srpnja u Hrvatskom saboru održan je sastanak sa temom “Važnost civilnog sektora u brizi o ranjivim skupinama društva, djeci i mladima. Je li civilni sektor jednako važan kao institucije?”

Sastanak je organizirao Saborski zastupnik Branko Hrg. Osim saborskog zastupnika Branka Hrga sastanku su nazočili potpredsjednik saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivan Ćelić i članica Odbora za obitelj, mlade i sprot Ljubica Maksimčuk. Na sastanku je sudjelovala i predstavnica HERE Križevci. Na sastanku su sudjelovali predstavnici i predstavnice ustanova, humanitarnih udruga i udruga koje se bave djecom, mladima i ranjivim skupinama u gradu Križevcima. Na sastanku je sudjelovala i predstavnica HERE Križevci.

Predstavnici civilnoga sektora upoznali su saborske zastupnike s aktivnostima, programima i projektima koje provode ali i problemima s kojima se susreću, a naglašena je potreba za zajedničkim djelovanjem te međusektorskom suradnjom institucija i civilnog sektora, ali i veća podrška  od strane lokalne i regionalne uprave i samouprave.

Nakon sastanka sudionici su se susreli i porazgovarali i sa saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić koja je rodom iz Ivanca Križevačkog.