Priručnik za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku

U sklopu projekta “Znanjem do promjena” tiskan je Priručnik za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku.

Priručnik je tiskan s ciljem informiranja i pojašnjavanja cjelokupnog kaznenopravnog sustava te tijeka sudskih procesa u kojima se osobe mogu naći u svojstvu žrtve ili svjedoka kako bi se unaprijedilo razumijevanje samog postupka. Njime se želi pridonijeti osnaživanju osoba za prijavljivanje nasilja, zatim otklanjanju vlastite krivice i odgovornosti za djela nasilnika, ali i utjecati na stvaranje povjerenja u institucije nadležne za sankcioniranje počinitelja nasilja. Razumijevanje procesa u slučajevima kada se žrtve odluče prijaviti nasilje ili se nađu u svojstvu svjedoka od krucijalnog je značaja, stoga se u priručniku na jednostavan i razumljiv način iznose korisne informacije o kazneno-pravnom sustavu i tijeku sudskih procesa kako bi se osobama koje nisu pravno educirane ukazalo na mogućnosti korištenja vlastitih prava.

 

* Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Priručnik za žrtve  i svjedoke u kaznenom postupku  (PDF, 2,1 MB) slobodan za preuzimanje