Predstavljanje projekta “Europske mogućnosti za ruralne žene” Gradu Križevci

Marina Švagelj Jažić i Ana Đuranec sastale su se 15.listopada na Međunarodni dan seoskih žena sa zamjenikom gradonačelnika Tomislavom Katanovićem  te ga prigodno uz ovaj dana upoznale i pozvale  na suradnju u provođenju projekta  “Europske mogućnosti za ruralne žene”  koji provode CESI, K zona,  Radio  Kaj i Udruga žena HERA Križevci u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji uz financijsku podršku Europske unije u okviru programa IPA INFO 2012. 

Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji, educirati ih o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova te upoznati građane i građanke s utjecajem  članstva u EU na njihov svakodnevni život.

Unatoč naporima poduzetim na Europskoj razini koje se tiču ravnopravnosti  muškaraca i žena mnogi problemi još nisu riješeni. Analiza podataka pokazuje kako se od devedesetih godina pa sve do danas u EU održao trend po kojem su muškarci glavni korisnici pomoći u proizvodnji iz strukturalnih fondova EU.  Ženama iz ruralnih područja je potreban poticaj za njihov osobni i profesionalni razvoj te jača podrška u njihovom nastojanju da postignu financijsku neovisnost.

Projektom je predviđeno organiziranje tri informativna seminara, po jedan u  svakoj županiji, na kojima će sudionice nastojati zainteresirati i motivirati za aktivno  sudjelovanje u projektu, nakon čega će biti provedena selekcija kandidatkinja koje će ući u program, istaknula je predsjednica marina Švagelj Jažić.

Žene koje pokažu interes i mogućnosti za razvijanje inovativnih projekata te su motivirane za učenje o procesima pripreme i vođenja projekata financiranih iz EU fondove sudjelovati će na dvodnevnom treningu.

Info seminar za Koprivničko križevačku županiju će se održati u petak,  8. studenog 2013. u 13 sati u Križevcima u sklopu 16. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije.

Predstavnice HERE su istaknule kako je važno da informacija o info seminaru dopre do što većeg broja potencijalnih sudionica seminara, pa su zamolile da Grad u tome pomognete koristeći svoje uobičajene komunikacijske kanale.

Osim edukativnih aktivnosti u okviru projekta bit će snimljeni kratki filmovi o inovativnim projektima, zadrugama, OPG-ima, obrtima inicijativama koje vode žene kako bi predstavili primjere dobre prakse koji imaju potencijal realizacije i u drugim dijelovima zemlje, a koji će se potom prikazivati na raznim događanjima, festivalima, televizijama. U svakoj županiji bit će organiziran okrugli stol, a informiranje građana i građanki će se vršit putem tematskih radijskih emisija koje će emitirati Radio Kaj. Građanke i građane ćemo informirati i uključiti u diskusije putem društvenih mreža i Internet portala. Na kraju projekta predstavljanje ženskih inicijativa i rezultata provođenja projekta održat će se na sajmu kada će biti promovirana i brošura kojoj je cilj promocija doprinosa ruralnih žena  održivom razvoju lokalnih zajednica.

Zamjenik gradonačelnika pohvalio je inicijativu projekta te  izjavio da je Grad  spreman pružiti podršku i pomoć u realizaciji ovog projekta.