Poziv za volontere i volonterke

Poziv za volontere i volonterke

Pozivamo sve zainteresirane osobe na području Koprivničko-križevačke županije da se prijave na volontiranje u pružanju psihosocijalne podrške i osnaživanje maloljetnih i mladih majki u nepovoljnim situacijama za samostalan život radi olakšavanja procesa osamostaljivanja i smanjenja socijalne isključenosti u sklopu projekta „Zajedno za mame“.

 

Tko se može prijaviti:

  • punoljetne osobe ( studenti i stručnjaci društveno humanističkih usmjerenja)
  • motivirane za pomoć drugima,
  • komunikativne, empatične, tolerantne,
  • odgovorne i etične

 

Rok za prijavu: 30.06.2015.

Kako se prijaviti:

Pisanu prijavu poslati putem e-maila: info@udruga-hera.info ili poštom na adresu: I.Z.Dijankovečkog 5, 48260 Kiževci.

 

Pismena prijava treba sadržavati:

  • životopis i
  • motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju za volontiranje sa maloljetnim i mladim majkama

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon 048/271-335 ili mail: info@udruga-hera.info

 

*volontiranje se organizira u sklopu projekta „Zajedno za mame“ koji se provodi u okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom žena „HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci.