Poziv na radionice za organizacije civilnoga društva

 

 

 

 

POZIV

na jednodnevne radionice u sklopu projekta

„Znanjem do promjena”

 

Pozivamo Vas na jednodnevne radionice koje se organiziraju u sklopu projekta „Znanjem do promjena“, a namijenjene su organizacijama civilnog društva koje žele jačati svoje kapacitete za uspješno pružanje socijalnih usluga u zajednici.

Radionice će se odvijati u tri modula i obuhvatiti će slijedeće teme: menandžment volontera, tehnike nošenja sa stresom i supervizija. Prvi modul radionice Menadžment volontera održati će se 27.04.2015.g u 11 h u maloj vijećnici grada Križevaca.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite ispunjavanjem prijavnice koja se nalazi u privitku i pošaljete je putem maila na info@udruga-hera.info  ili putem telefaksa na 048/271 336 najkasnije do 23.04.2015.

Moguće je sudjelovanje više osoba iz jedne organizacije. Za sve sudionike osiguran je radni materijal, osvježenje, ručak i putni troškovi.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na mail ili na telefon 048/271 335 . Iskreno se nadamo da će te odvojiti svoje vrijeme i pridružiti nam se kako bi zajedno razmijenile/i svoja znanja i iskustva, te kako bi ojačale/i svoju suradnju u cilju pružanja što efikasnije i kvalitetnije podrške osobama u nepovoljnom položaju.

PRIJAVNICA

Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga “HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCDova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.