Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

HERA Križevci i u 2018.g. nastavlja pružanje praktičnih informacija, emocionalne potpore, pravnih informacija, direktne podrške na sudu te psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u sklopu trogodišnjeg programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.

Program je prijavljen ja Javni poziv Ministarstva pravosuđa za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Osnovni cilj programa je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Specifični ciljevi programa su: podizanje razine znanja, vještina i kompetencija predstavnika/ca organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; koordiniranje i nadzor neformalne mreže organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima; pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; senzibilizacija i informiranje javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje u sudskom postupku za žrtve i svjedoke može biti stresno i nelagodno iskustvo, a za pojedine žrtve teških kaznenih djela kazneni postupak može predstavljati i sekundarnu viktimizaciju.

Podrška je usmjerena na žrtve koje su u prekršajnom ili kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, ali i na one osobe koje nisu prijavile kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u institucije.

Žrtve i svjedoci kaznenih djela mogu nas kontaktirati na broj 048/ 271 335 ili na broj SOS telefona 048/711 077 te zatražiti pomoć i podršku.

 

 

Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada

Projekt Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada ima za cilj osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.

Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”.

U svrhu jačanja kapaciteta partnerskih organizacija za 20 sudionica/ka ćemo provesti devetodnevni trening Mentorstvo i osnaživanje kapaciteta partnera a u svrhu pružanja kvalitetne usluge vođenja i mentorskog rada sa korisnicama/ama  programa socijalnih usluga te dvodnevni trening iz Poslovnog coachinga. Po završetku edukacija kreirati će se Mentorska mreža za podršku krajnjim korisnicima programa. CESI će partnerskim organizacijama pružiti edukaciju Programa BADGE – Savjetovanje i trening za žene poduzetnice koji se sastoji od 4 modula/radionice za dugotrajno nezaposlene žene a koje žele pokrenuti svoj posao ili aktivnije pristupiti traženju posla.  Partneri će napraviti analizu stanja o dostupnim socijalnim uslugama u 4 županije uključujući preporuke za partnerstvo na županijskoj razini. U edukacijskom programu  BADGE za dugotrajno  nezaposlene žene sudjelovati će 90 polaznica kojima će nakon radionica dostupna mentorska podrška putem kreirane Mentorske mreže. Nastavljamo s pružanjem pravne  i savjetodavne pomoći iz radnih i socijalnih prava, a putem web portala Radnica.org ukazivati ćemo na diskriminacija u svijetu rada te koristiti svjedočanstva s portala u svrhu zagovaranja i lobiranja. Na završnoj konferenciji koja će uključiti sve relevantne dionike predstavnike/ce ministarstava, agencija, lokalne vlasti, organizacija civilnog društva, donatora i medija biti će predstavljeni rezultati projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 592.754,16 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja. Više informacija o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr.

 

Sadržaj svih informacija o projektu objavljenih na web stranici predstavlja isključivu odgovornost organizacija CESI, HERA I DELFIN.

Znanjem do promjena

Projekt Znanjem do promjena provodi  udruga  S.O.S. Virovitica, a partneri na projektu su Udruga žena ”Hera” iz Križevaca i Centar za podršku i razvoj civilnog društva ”Delfin” iz Pakraca.

 

Projekt u vremenskom trajanju od 14 mjeseci i ukupne vrijednosti 749.957,00 kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) i Ured za udruge Vlade RH.

Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga i izrada vodiča pružatelja socijalnih usluga na području VPŽ, PSŽ i KKŽ; umrežavanje i povezivanje organizacija civilnog društva i lokalnih dionika; pružanje stručne pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju i organizacija i provođenje aktivnosti promocije projekta.

Europske mogućnosti za ruralne žene

CESI u partnerstvu sa Udrugom žena Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijem Kaj provodi projekt “Opportunities for Rural Women in the EU”. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012. Projekt se provodi na području Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge ( 2009.  –  2019.)

 

nacionalna

 

 

 

 

 

 

Udruga “HERA” Križevci je korisnik institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge