Udruga HERA

Vijesti

U utorak 04. veljače 2020.godine  održan je u prostorima Centra za socijalnu skrb Koprivnica partnerski sastanak u sklopu  projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja”.

Na sastanku su sudjelovali/e predstavnici/e udruge “HERA” Križevci, udruge “Bolje sutra” osoba s invaliditetom Koprivnica, centra za socijalnu skrb Koprivnica, Centra za socijalnu skrb Križevci. Na sastanku su prezentirani ciljevi projekta te dogovorene aktivnosti i obveze svakog partnera. 

Opći cilj projekta:

  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi projekta:

  • pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
  • suradnja i umrežavanje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
  • osnaživanje kapaciteta stručnih osoba u savjetovalištu te stručnih osoba koje se u svom radu susreču sa ženama žrtvama nsilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Projekt “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” provodi “HERA” Križevci. Partneri na projektu su udruga “Bolje sutra” osoba s invaliditetom Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Križevci te Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.