Home

Održana dvodnevna tematska edukacija u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 01. i 02. travnja 2019. godine, u organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu, u Hotelu Panorama, održana je druga dvodnevna tematska edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Na edukaciji su sudjelovali zaposlenici/e i volonterke/i […]

Opširnije»

Sastanak članica Mreže Petra

Od 29. do 31. ožujka održan je sastanak članica Mreže Petra u Križevcima. Mreža Petra je mre[...]

Opširnije»

Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za članove mobilnih timova za suzbijanje trgovanja ljudima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je u suradnji s Hrvatskim[...]

Opširnije»

Sudjelovanje na partnerskom sastanku u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je 27. velja[...]

Opširnije»

Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za organizacije civilnoga društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 25. i 2[...]

Opširnije»