Osnovana Mentorska mreža za podršku marginaliziranim skupinama žena u traženju posla i samozapošljavanja

Organizacije CESI, HERA i DELFIN  osnovale su Mentorsku mrežu  za podršku marginaliziranim skupnima žena u traženju posla i samozapošljavanju

Organizacije CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga žena HERA Križevci i Udruga DELFIN provode projekt „Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada“ koji ima za cilj osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje, i promociju pružanja socijalnih usluga.

Nakon provedenog osposobljavanja članica i suradnica navedenih udruga, osnovale smo neformalnu Mentorsku mrežu za podršku marginaliziranim skupnima žena u traženju posla i samozapošljavanju koja ima za cilj  pružanje informacija, podrške, savjeta i usluga coachinga marginaliziranim skupinama žena koje aktivno traže posao ili žele pokrenuti vlastiti posao. Osim provođenja radionica, 21 članica/član mreže pružati će usluge individualnog  savjetovanja u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja.