Osnaživanje partnerskih organizacija u sklopu projekta “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada”

16. i 17. travnja na dvodnevnoj edukaciji Programa BADGE (Savjetovanje i trening za žene poduzetnice) sudjelovalo  je sveukupno 12 sudionica/ka kako bi stekle i prenijele znanja i vještine na krajnje korisnice projekta.

BADGE radionice provode se u sklopu projekta  “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” koji ima za cilj osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga. Projekt provodi CESI u suradnji sa udrugom HERA Križevci i udrugom DELFIN Pakrac.

Ukupna vrijednost projekta je 592.754,16 kn. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja.

BADGE radionice namijenjene su ženama, i to poduzetnicama-početnicama. One su često višestruko diskriminirane, zbog spola, ali i porijekla. Neke dolaze iz ruralnih područja, neke su osobe s invaliditetom, neke su samohrane majke; neke su pripadnice manjina; neke smatraju premladima, ili prestarima, u usporedbi s tipičnim poduzetnikom.

Cilj radionica je osnažiti žene suočene s višestrukim teškoćama u svijetu rada, a zainteresirane su za pokretanje vlastitog posla.

BADGE radionice sastoje se od 4 modula na kojima korisnice imaju priliku razviti samopouzdanje za pokretanje posla, razviti poslovne kompetencije i znanja ili aktivnije pristupiti traženju adekvatnog posla. Prolazi se kroz raznovrsne teme kao što su: “Kako pokrenuti i voditi posao od kuće”, “Što vas motivira da pokrenu posao i rade same za sebe”, “Kako se dobro organizirati i odvojiti privatno vrijeme od poslovnog”, te ” Koje vještine za pokretanje posla kod kuće posjedujete”.

U svibnju će partneri napraviti analizu stanja o dostupnim socijalnim uslugama u četiri županije, uključujući i preporuke za partnerstvo na županijskoj razini, a u edukacijskom programu  BADGE  za dugotrajno nezaposlene žene sudjelovat će minimalno 90 polaznica kojima će nakon radionica biti dostupna mentorska podrška putem kreirane Mentorske mreže.