Želite Donirati?

Želite podržati rad udruge?
Prepoznali ste rad naše Udruge i želite donirati određena financijska sredstva ili opremu  kako bi naš rad bio što uspješniji?

Svoje uplate možete ostvariti na:
Žiro – račun: 2402006-1100100360  ERSTE&STEIERMAERKISCHE-BANK
Udruga žena HERA Križevci
I.Z. Dijankovečkog 5
48260 Križevci
OIB: 61506791534

Za opremu nas kontaktirajte meilom ili telefonom.

Unaprijed Hvala…….

Udruga žena Hera Križevci

Stvaranje sustava društva jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i nasilja. Kvalitetno, građansko i demokratsko društvo.

.

Promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena i djece, pružanje psihološke i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja, razvoj i poticanje kreativnosti žena, osnaživanje žena za aktivno uključivanje u društveni život zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema, a sve u cilju unapređenja kvalitete života i razvoja civilnog društva.

.

* borba protiv nasilja nad ženama i djecom, * senzibiliziranje i educiranje javnosti o problematici nasilja u obitelji, * razvoj i poticanje kreativnosti žena naše zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema. * humanitarni rad.