O nama

Udruga HERA je neprofitna, nevladina organizacija osnovana sa ciljem senzibiliziranja i educiranja javnosti o problematici nasilja u obitelji, borbe protiv nasilja u obitelji, humanitarnog rada, razvoja i poticanja kreativnosti žena te zdravstvene preventive i osvješćivanja aktualnih problema, a sve u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava, osobito žena i djece.

 VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

 • Poštivanje svih ljudskih prava
 • Pravo na zdravu društvenu sredinu
 • Borba protiv svih oblika diskriminacije
 • Borba protiv nasilja
 • Informiranost
 • Suradnja i odgovornost svih sudionika društva
 • Suradnja sa svim Institucijama  sustava
 • Javna istupanja
 • Unaprjeđenje demokratskih institucija društva.

 

Aktivnosti

 • Rad sa žrtvama nasilja – pružanje stručne pomoći (psihologinja i socijalna radnica direktno i indirektno pružaju pomoć žrtvama nasilja)
 • Edukacije – tribine, okrugli stolovi, treninzi, supervizije, radionice, predavanja i dr.
 • Izdavaštvo – leci, brošure i dr.

 

Aktivnosti i ciljevi ostvaruju se kroz SOS telefon i Savjetovalište.

 

Vizija

Stvaranje sustava društva jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i nasilja. Kvalitetno, građansko i demokratsko društvo.

Misija

Promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena i djece, pružanje psihološke i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja, razvoj i poticanje kreativnosti žena, osnaživanje žena za aktivno uključivanje u društveni život zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema, a sve u cilju unapređenja kvalitete života i razvoja civilnog društva.

Ciljevi

* borba protiv nasilja nad ženama i djecom, * senzibiliziranje i educiranje javnosti o problematici nasilja u obitelji, * razvoj i poticanje kreativnosti žena naše zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema. * humanitarni rad.