Okrugli stol – Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

 

Jučer 12.06. sudjelovale smo na okruglom stolu o besplatnopj pravnoj pomoći. Cilj je Okruglog stola potaknuti otvorenu raspravu zainteresiranih dionika na temu ocjene sustava besplatne pravne pomoći predloženog novim prijedlogom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je objavljen na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa. Na raspravi su sudjelovali predstavnici/ce Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Osijek, Split i Rijeka, ureda Pučke pravobraniteljice, Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Građanska inicijative Sisak, Hrvatskog pravnog centra i dr. OCD. Ocjena zatečenog stanja dosadašnjeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je loša( katastrofalna) jer je postupak složen, uzak je krug korisnika, strogi imovinski kriteriji, netransparentnost, zbrkana pravna pravila, ograničen opseg pravnih pravila, dakle zakon koji je trebao biti u službi i na pomoć građanima dodatno im je otežavao a ne pomagao. Prijedlogom novog Zakona primarna pravna pomoć mogla bi se dobiti za svaki pravni problem, Ured državne uprave odlučuje o zahtjevu, s rješenjem ureda angažira se određeni odvjetnik tako da više neće biti šetkaranja od vrata do vrata. Novi prijedlog zakona može se vidjeti na stranicama Ministarstva pravosuđa.Lipanj je još uvijek otvoren za pisane primjedbe na koje je javnost pozvana dok će Zakon biti poslan na prvo čitanje u Sabor u srpnju 2013., drugo čitanje i izglasavanje u rujnu 2013., te bi prema planu na snagu stupio u listopadu 2014. To znači da bi se provedbeni akti, a na temelju njih i natječaji za udruge i druge pružatelje raspisali tek u siječnju 2014., odnosno cjelovita provedba novog sustava za građane započela u proljeće/ljeto 2014.