Okrugli stol – „Skrb o starijim osobama – danas i sutra“

 

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba,  Centar za socijalnu skrb Križevci organizirao je 10.listopada  u Velikoj viječnici Grada Križevci Okrugli stol o skrbi za starije osobe na našem području. Okruglim stolom namjeravalo se ukratko prezentirati područje rada nekih od dionika koji pružaju skrb za osobe treće životne dobi odnosno bave se zaštitom starijih, te potaknuti diskusiju vezano za izazove u budućnosti te važnost planiranja mreže usluga u lokalnoj zajednici za osobe treće životne dobi.

Program

 

–  Predstavljanje programa Okruglog stola, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci, Kristina Frtalić

– Predstavljanje projekta “Dan Kao san”, Maja Vrbek, ured načelnika PU Koprivničko- križevačke

 

-„Socijalne usluge i prava iz sustava socijalne skrbi za starije osobe“, Centar za socijalnu skrb Križevci, Štefanija Sokač

 

– Kratki prikaz rezultata istraživanja „udomiteljstva za starije i nemoćne osobe u Koprivničko-križevačkoj županiji“, Kristina Frtalić

 

–  Prikaz programa „pomoć u kući starijim osobama“, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Đurđica Kopseak

 

 – Problematika zlostavljanja starijih i nemoćnih osoba, udruga žena HERA Križevci, Marina Švagelj Jažić

 

– Diskusija, razmjena iskustva i zaključci

 

Cilj okruglog stola je bio  razmijeniti iskustva, raspraviti o izazovima lokalne zajednice i mreže pružatelja usluga vezano za zadovoljavanje potreba starijih osoba, donijeti zaključke vezano za planiranje potrebnih usluga za starije osobe, pokušati procijeniti potencijale suradnje dionika koji se bave pružanjem usluga starijim osobama, a s ciljem omogućavanja što kvalitetnijeg života i aktivnog sudjelovanja osoba treće životne dobi u društvenoj zajednici.

Zakljućci svih dionika okruglog stola:

1. Intenzivirati suradnju i povezivanje dionika koji rade sa starijim osobama, međusobna razmjena informacija i multidiciplinarni pristup
2. popisati po mjesnim zajednicama samačka staračka domaćinstva
3. izraditi informativni preventivni letak o zlostavljanju starijih osoba
4. podržati inicijativu za osiguranje dnevnog boravka kako u gradu Križevcima tako i u općinama. U Križevcima je već osiguran prostor!
5. jedinstveni popis domaćinstava koja su u potrebi koristiti neke od oblika pomoći Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija
6. prijedlog za osnivanje instituta pravobranitelja za starije osobe
7. otvaranje SOS telefona za starije osobe
8. intencija doći do onih do kojih treba doći, koji su u potrebi, senzibilizirati javnost da javlja osobe u potrebi