Održana radionica “Menadžment volontera” za organizacije civilnoga društva

 

 

 

 

 

Na radionici Menadžment volontera predstavljene su izmjene i dopune  Zakona o volonterstvu, govorilo se o pravima i obvezama organizatora volontiranja,  pravima i obvezama volontera, organizacijskoj viziji rada sa volonterima, planu pronalaženja volontera, etičkom kodeksu te opisu posla volontera.

Radionicu Menadžment volontera vodila je Jelena Kolesarić, voditeljica projekata i programa iz udruge S.O.S.  Virovitica.

Nakon radionice Menadžment volontera slijedi drugi modul radionica “Tehnike nošenja sa stresom” koja će biti održana 07.05. 2015. g. u 11 h u maloj gradskoj vijećnici.

Prijave za sudjelovanje na drugom modulu radionice možete poslati  na  email: info@udruga-hera.info ili na broj tel: 271 –  335.

 

Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga “HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva„DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00 kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.