Udruga HERA

Održana javna rasprava u Križevcima „Gdje su žene u lokalnim politikama? – Prepoznavanje potreba različitih skupina žena kroz javne politike“

Vijesti

Dana 26.listopada 2023. godine u 11:00 sati, Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama održala je javnu raspravu „Gdje su žene u lokalnim politikama? – Prepoznavanje potreba različitih skupina žena kroz javne politike“ u sklopu projekta „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, javni poziv za srednje projekte 2022.
U Križevcima se javna rasprava održala u prostoru Udruge “HERA“ Križevci. Na raspravi su sudjelovale predstavnice lokalnih tijela i organizacija civilnoga društva te medija.
Istraživanje se provodilo u 8 jedinica lokalne samouprave čiji su strateški dokumenti obuhvaćeni u analizi; gradovi Zagreb, Split, Križevci, Mali Lošinj i Pakrac te općine Biskupija, Donji Lapac i Plitvička jezera.
Na raspravi su prikazani rezultati analize javnih politika provedenih tijekom 2022. i 2023. godine u koju je udruga “HERA“ Križevci uključena kao jedna od članica Ženske mreže Hrvatske te jedna od partnerica na projektu. Pritom su analizirani glavni strateški dokumenti navedenih jedinica lokalne samouprave koji su odabrani na temelju njihove relevantnosti, kao i razdoblja provedbe (do 2025.godine). Obrađeni su dokumenti: Provedbeni program Grada Križevaca za razdoblje od 2021.godine do 2025. godine te Strategija zaštite od nasilja u obitelji grada Križevaca 2021-2025.godine, Statut grada Križevci. Analiza je vezana za 3 ključna područja Strategije Europske komisije: sloboda od nasilja, rodno ravnopravno gospodarstvo i ravnopravnost žena u vodećim položajima u svim područjima društva.
Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.