Udruga HERA

Vijesti

U ponedjeljak 07.rujna 2020.godine održana je na Nemčićevom trgu u Križevcima u vremenu od 10 do 11 sati Javna akcija senzibiliziranja građana na mogućnost korištenja usluge pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Tijekom  javne  akcije dijelili su se  informativni materijali, informiralo građanstvo o mogućnostima pomoći i podrške  te o dostupnim uslugama žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Zainteresirane osobe su također informirane i o važnosti i ulozi podrške od strane stručnih osoba.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.  Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir Knin.