Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA” organizirala je dvodnevni trening za volonterke  i stručne osobe koje rade sa ženama žrtvama nasilja. Trening je održan od 25. do 26. kolovoza 2017. godine u termama Jezerčica.

Teme treninga bile su: Principi i standardi u radu sa ženama žrtvama nasilja, Krizne intervencije u radu na SOS telefonu za žene žrtve nasilja, Tehnike nošenja sa stresom, Uloga Centra za socijalnu skrb u slučaju nasilja u obitelji, Specifičnosti u radu sa ženama žrtvama seksualnog nasilja, Specifičnosti u radu sa ženama s invaliditetom žrtvama nasilja.

Gošće predavačice bile su Senka Sekulić Rebić, psihologinja, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja iz Ženske sobe koja je govorila o specifičnostima u radu sa ženama žrtvama seksualnog nasilja te Štefica Roginić, voditeljica SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, koja je govorila o načinu i iskustvima pružanja pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja.