Udruga HERA

Vijesti

Dana 16.04.2021.godine održan je u Garešnici sastanak sa institucijama sustava i organizacijama civilnoga društva u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Na sastanku su sudjelovali: zamjenik gradonačelinka Grada Garešnice, zamjenik načelnika PP Garešnica, djelatnice Centra za socijalnu skrb Garešnica, manjinski vijećnik, predstavnica medija Radio Krugoval te predstavnice udruge “HERA” Križevci i Centra za razvoj civilnoga društva Delfin Pakrac. Sastanak je moderirala Mirsada Popović Damjanović, voditeljica programa Mreže ispred OCD-a Delfin Pakrac koja je otvorila sastanak te pozdravila sve prisutne, a u daljnjem dijelu izlaganja predstavila je dosadašnji tijek programa te predstavila novi trogodišnji ciklus.

Nakon predstavljanja sudionika koordinatorica Mirjana Bilopavlović  predstavila je rad i aktivnosti OCD-a Delfin Pakrac.  Ispred Grada Garešnice sve je pozdravio zamjenik gradonačelnika Goran Cupek.

Voditeljica programa Mreže ispred udruge “HERA” Križevci Marina Švagelj Jažić govorila je o izazovima o dosadašnjoj provedbi programa, načinima unaprijeđenja suradnje  s institucijama i organizacijama civilnoga društva koje se u svom radu susreču sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Volonterke udruge Delfin i “HERA” govorile su o svom iskustvu rada u organizacijama te rada sa korisnicima/ama i pružanju pomoći. na kraju su svi pozvani da se uključe sa pitanjima te prijedlozima za suradnju u razvoju što boljeg sustava pomoći i podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” provodi Ženska soba- Centar za seksualna prava  u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir, uz financijsku podršku Ministarstva  pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.