Održan Follow up sastanak za OCD-a po projektu “Znanjem do promjena”

23.12.2015.g. u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Križevci održan je Follow up sastanak za OCD-a koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima projekta “Znanjem do promjena”.

Na sastanku su se razmjenjivala znanja i iskustva kako bi se ojačala suradnja OCD-a u u cilju pružanja što efikasnije i kvalitetnije podrške osobama u nepovoljnom položaju.

Cilj sastanka je bio revidirati provedene aktivnosti na projektu te  razmotriti na koji način primjeniti  primjere dobre prakse  iz drugih županija koje bi se mogle primjeniti na lokalitetu, na kraju smo se usmjerili na preporuke i plan budućih aktivnosti.

*Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.