Udruga HERA

Vijesti

Križevci, 21.11.2017. – Udruga “HERA” organizirala je dvodnevni trening “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – važnost međusektorske suradnje”. Trening je bio namijenjen članovima/icama Županijskog međuresornog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, članovima/icama Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Križevci te stručnim osobama koje rade sa žrtvama obiteljskog nasilja. Na treningu su sudjelovale predstavnice sudova, policije, obrazovanja, hitne medicine, organizacija civilnoga društva te centara za socijalnu skrb. Trening je dio aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja” kojeg provodi “HERA” Križevci uz financijsku podršku Grada Križevci i Koprivničko-križevačke županije.

Cilj treninga je bio podići razinu znanja i umreženosti institucija i organizacija što može rezultirati povećanjem učinkovitosti djelovanja na rješavanju problema nasilja u lokalnoj zajednici.

Predavačice na treningu su bile: Ella Selak Bagarić, psihologinja, Poliklinika za djecu i mlade Grada Zagreba, Valentina Andrašek, psihologinja iz Autonomne ženske kuće Zagreb, Suzana Kikić, predavačica na Policijskoj akademiji, članica Nacionalnog tima za prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te Marina Švagelj Jažić iz “HERE” Križevci.

Kroz izlaganja i raspravu sudionica uočeni su određeni problemi vezani za problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pokazalo se da je međusektorska povezanost i komunikacija institucija i organizacija koje rade sa žrtvama nasilja u nekim područjima još uvijek nedovoljna što dovodi do dugotrajnosti postupaka i dodatne viktimizacije žrtve. Radionica koju je vodila Suzana Kikić pružila je mogućnost uvida u djelokrug rada svake institucije, kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju cjelokupne problematike ali i očekivanjima u postupanju istih. Utvrđena su sljedeća očekivanja pojedinih institucija:

– od policije se očekuje: brza reakcija, više preventivnih programa, bolje prikupljanje dokaza, više valjanih dokaza, proširiti činjenični opis prekršaja, zaštita žrtava i službenika pri odlasku na teren

– očekivanja od centara za socijalnu skrb: bolji povrat informacija prema ostalim institucijama, odluke o odgojnim mjerama, više brige oko zaštite djece, individualna provjera žrtve utemeljena na provjerama, kod specifičnih kompliciranih slučajeva direktna međuresorna komunikacija

– od zdravstva se očekuje: anamnestički podaci, prijavljivanje zanemarivanja/zlostavljanja, detaljan i precizan opis ozljeda, češće prijave od strane službi na terenu te liječnika opće prakse, nasilje ne pokušavati medicinski opravdati

– očekivanja od odgojnih ustanova: detaljni podaci, prilikom svjedočenja realno prikazivanje situacije, aktivno uključivanje u prepoznavanje nasilja, preventivni programi od vrtićke dobi, educiranje roditelja/skrbnika/udomitelja, prijava sumnje na nasilje

– očekivanja od pravosuđa: češće predlagati izmjene zakonskih propisa, ubrzavanje postupka, svjedoka ne ispitivati kao okrivljenika, upozna

vanje žrtava kaznenih djela s postojanjem organizacija civilnog društva kao i vrsta pomoći koje pružaju, češće izricanje privremenih mjera

– očekivanja od civilnog sektora: međuresorna potpora, uključivanje unutar zajednice, veća informiranost unutar županije, bolji protok informacija prema ostalim institucijama, održavanje edukacija u zajednici, međuresorna suradnja, kroz projekte osigurati sredstva za provođenje potrebnih aktivnosti

 Na kraju je zaključeno kako je međusektorska suradnja ključna za rješavanje problematike nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jer

jedino međusobnom komunikacijom, ukazivanjem na probleme u pojedinom segmentu i zajedničkim snagama možemo djelovati na smanjenju ove problematike. Također je bitan nastavak rada Županijskog međuresornog tima za prevenciju nasilja nad ženama i

nasilja u obitelji sa redovitim sastancima, edukacijama i uključivanjem supervizije rada stručnih osoba uključenih u tim. U tim je također potrebno uključiti veći broj stručnih osoba iz različitih područja te informirati institucije sustava o postojanju tima te mogućnosti suradnje i međusobne pomoći u rješavanju određenih situacija.